Index: Danish Bible

Salme 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

9:1 +

9:2 Jeg vil takke HERREN af hele mit Hjerte, kundgøre alle dine Undere,

9:3 glæde og fryde mig i dig, lovsynge dit Navn, du Højeste,

9:4 fordi mine Fjender veg, faldt og forgik for dit Åsyn.

9:5 Thi du hævded min Ret og min Sag, du sad på Tronen som Retfærds Dommer.

9:6 Du trued ad Folkene, rydded de gudløse ud, deres Navn har du slettet for evigt.

9:7 Fjenden er borte, lagt øde for stedse, du omstyrted Byer, de mindes ej mer.

9:8 Men HERREN troner evindelig, han rejste sin Trone til Dom,

9:9 skal dømme Verden med Retfærd, fælde Dom over Folkefærd med Ret.

9:10 HERREN blev de fortryktes Tilflugt, en Tilflugt i Trængselstider;

9:11 og de stoler på dig, de, som kender dit Navn, thi du svigted ej dem, der søgte dig, HERRE.

9:12 Lovsyng HERREN, der bor på Zion, kundgør blandt Folkene, hvad han har gjort!

9:13 Thi han, der hævner Blodskyld, kom dem i Hu, han glemte ikke de armes Råb:

9:14 "HERRE, vær nådig, se, hvad jeg lider af Avindsmænd, du, som løfter mig op fra Dødens Porte,

9:15 at jeg kan kundgøre al din Pris, juble over din Frelse i Zions Datters Porte!"

9:16 Folkene sank i Graven, de grov, deres Fod blev hildet i Garnet, de satte.

9:17 HERREN blev åbenbar, holdt Dom, den gudløse hildedes i sine Hænders Gerning. - Higgajon Sela.

9:18 Til Dødsriget skal de gudløse fare, alle Folk, der ej kommer Gud i Hu.

9:19 Thi den fattige glemmes ikke for evigt, ej skuffes evindelig ydmyges Håb.

9:20 Rejs dig, HERRE, lad ikke Mennesker få Magten, lad Folkene dømmes for dit Åsyn;

9:21 HERRE, slå dem med Rædsel, lad Folkene kende, at de er Mennesker! - Sela.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase