Index: Danish Bible

Første Krønikebog 25

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

25:1 Derpå udskilte David og Hærførerne til Tjenesten Asafs, Hemans og Jedutuns Sønner, som i profetisk Henrykkelse spillede på Citre, Harper og Cymbler; og Tallet på de Mænd, der havde med denne Tjeneste at gøre, var:

25:2 Af Asafs Sønner: Zakkur, Josef, Netanja og Asar'ela, Asafs Sønner under Ledelse af Asaf, der spillede i profetisk Henrykkelse under Kongens Ledelse.

25:3 Af Jedutun: Jedutuns Sønner Gedalja, Jizri, Jesja'ja, Sjim'i, Hasjabja og Mattitja, seks, under Ledelse af deres Fader Jedutun, der i profetisk Henrykkelse spillede på Citer, når HERREN blev lovet og priset.

25:4 Af Heman: Hemans Sønner Bukkija, Mattanja, Uzziel, Sjubael, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Josjbekasja, Malloti, Hotir og Mahaziot.

25:5 Alle disse var Sønner af Heman, Kongens Seer i Guds Ord; for at løfte hans Horn gav Gud Heman fjorten Sønner og tre Døtre.

25:6 Alle disse spillede under deres Faders Ledelse ved Sangen i HERRENs Hus på Cymbler, Harper og Citre for således at gøre Tjeneste i Guds Hus under Ledelse af Kongen, Asaf, Jedutun og Heman.

25:7 Deres Tal, sammenregnet med deres Brødre, der var oplært til at synge HERRENs Sange, var 288, kyndige Folk til Hobe.

25:8 De kastede Lod om Ordningen af Tjenesten med lige Kår både for små og for store, Mestre og Lærlinge.

25:9 Det første Lod traf Josef, ham selv med hans Brødre og Sønner, tolv; det andet Gedalja, ham selv med hans Brødre og Sønner, tolv;

25:10 det tredje Zakkur, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:11 det fjerde Jizri, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:12 det femte Netanja, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:13 det sjette Bukkija, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:14 det syvende Jesar'ela, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:15 det ottende Jesjaja, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:16 det niende Mattanja, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:17 det tiende Sjim'i, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:18 det ellevte Uzziel, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:19 det tolvte Hasjabja, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:20 det trettende Sjubael, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:21 det fjortende Mattitja, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:22 det femtende Jeremot, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:23 det sekstende Hananja, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:24 det syttende Josjbekasja, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:25 det attende Hanani, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:26 det nittende Malloti, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:27 det tyvende Eliata, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:28 det een og tyvende Hotir, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:29 det to og tyvende Giddalti, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:30 det tre og tyvende Mahaziot, hans Sønner og Brødre, tolv;

25:31 det fire og tyvende Romamti-Ezer, hans Sønner og Brødre, tolv.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase