Index: Danish Bible

Første Krønikebog 23

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

23:1 Da David var blevet gammel og mæt af Dage, gjorde han sin Søn Salomo til Konge over Israel.

23:2 Han samlede alle Israels Øverster og Præsterne og Leviterne.

23:3 Og Leviterne blev talt fra Trediveårsalderen og opefter, og deres Tal udgjorde, Hoved for Hoved, Mand for Mand, 38.000.

23:4 "Af dem," sagde han, "skal 24.000 forestå Arbejdet ved HERRENs Hus, 6.000 være Tilsynsmænd og Dommere,

23:5 4.000 være Dørvogtere og 4.000 love HERREN med de instrumenter, jeg har ladet lave til Lovsangen."

23:6 Og David inddelte dem i Skifter efter Levis Sønner Gerson, Kehat og Merari.

23:7 Til Gersoniterne hørte: Ladan og Sjim'i;

23:8 Ladans Sønner: Jehiel, som var Overhoved, Zetam og Joel, tre;

23:9 Sjim'is Sønner: Sjelomit, Haziel og Haran, tre. De var Overhoveder for Ladans Fædrenehuse.

23:10 Sjim'is Sønner: Jahat,Ziza, Je'usj og Beri'a. Disse fire var Sjim'is Sønoer.

23:11 Jahat var Overhoved og Ziza den næste; Je'usj og Beri'a havde ikke mange Sønner og regnedes derfor for eet Fædrenehus, eet Embedsskifte.

23:12 Kehatiterne: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel, fire;

23:13 Amrams Sønner: Aron og Moses. Aron udskiltes sammen med sine Sønner til at helliges som højhellig til evig Tid, til at tænde Offerild for HERRENs Åsyn, til at tjene ham og velsigne i hans Navn til evig Tid.

23:14 Den Guds Mand Moses's Sønner regnedes derimod til Levis Stamme.

23:15 Moses's Sønner: Gersom og Eliezer;

23:16 Gersoms Sønner; Sjubael, som var Overhoved;

23:17 Eliezers Sønner: Rehabja, som var Overhoved; andre Sønner havde Eliezer ikke, men Rehabjas Sønner var overmåde talrige.

23:18 Jizhars Sønner: Sjelomit, som var Overhoved.

23:19 Hebrons Sønner: Jerija, som var Overhoved, Amarja den anden, Uzziel den tredje, Jekam'am den fjerde.

23:20 Uzziels Sønner: Mika, som var Overhoved, og Jissjija den anden.

23:21 Meraiterne var: Mali og Musji. Malis Sønner: El'azar og Kisj.

23:22 El'azar efterlod sig ved sin Død ingen Sønner, men kun Døtre, som deres Brødre, Kisj's Sønner, ægtede.

23:23 Musjis Sønner: Mali, Eder og Jeremot, tre.

23:24 Det var Levis Sønner efter deres Fædrenebuse, Overhovederne for Fædrenehusene, de, som mønstredes ved Optælling af Navnene, Hoved for Hoved, de, som udførte Arbejdet ved Tjenesten i HERRENs Hus, fra Tyveårsalderen og opefter.

23:25 Thi David tænkte: "HERREN, Israels Gud, har skaffet sit Folk Ro og taget Boligi Jerusalem for evigt;

23:26 derfor behøver Leviterne heller ikke mere at bære Boligen og alle de Ting, som hører til dens Tjeneste."

23:27 (Ifølge Davids sidste Forordninger regnes Tallet på Leviterne fra Tyveårsalderen og opefter).

23:28 Men deres Plads er ved Arons Sønners Side, for at de kan udføre Tjenesten i HERRENs Hus; de skal tage sig af Forgårdene, Kamrene, Renholdelsen af alle de hellige Ting og Arbejdet, der skal udføres i Guds Hus;

23:29 de skal sørge for Skuebrødene, Melet til Afgrødeofrene, de usyrede Fladbrød, Panden, Dejgen og alle Rum- og Længdemål;

23:30 hver Morgen skal de stå og love og prise HERREN, ligeså om Aftenen,

23:31 og hver Gang der ofres Brændofre til HERREN på Sabbaterne, Nymånedagene og Højtiderne; i det fastsatte Antal efter den for dem gældende Forskrift skal de altid stå for HERRENs Åsyn.

23:32 Således skal de tage Vare på, hvad der er at varetage ved Åbenbaringsteltet og ved det hellige og hjælpe deres Brødre, Arons Sønner, med Tjenesten i HERRENs Hus.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase