Index: Danish Bible

Josua 12

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

12:1 Følgende to Konger i Landet blev overvundet af Israeliterne og deres Land taget i Besiddelse af dem, Landet østen for Jordan fra Arnonfloden til Hermonbjerget og hele Arabalavningens østre Del:

12:2 Amoriterkongen Sibon, som boede i Hesjbon og herskede fra Aroer ved Arnonflodens Bred og fra Midten af Floddalen over Halvdelen af Gilead indtil Jabbokfloden, der er Ammoniternes Grænse,

12:3 og over Arabalavningen indtil Kionerotsøens Østside og Arabahavets, Salthavets, Østside hen imod Bet-Jesjimot og længere Syd på hen imod Egnen ved Foden af Pisgas Skrænter;

12:4 og Kong Og af Basan. som hørte til dem, der var tilbage af Refaiterne, og boede i Asjtarot og Edrei

12:5 og herskede over Hermonbjerget, Salka og hele Basan indtil Gesjuriternes og Måkatiternes Landemærke og over Halvdelen af Gilead indtil Kong Sihon af Hesjbons Landemærke.

12:6 HERRENs Tjener Moses og Israeliterne havde overvundet dem, og HERRENs Tjener Moses havde givet Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme Landet i Eje.

12:7 Følgende Konger i Landet blev overvundet af Josua og Israeliterne hinsides Jordan, på Vestsiden, fra Ba'al Gad i Dalen ved Libanon til det nøgne Bjergdrag, som højner sig mod Seir, og deres Land givet Israels Stammer i Eje af Josua efter deres Afdelinger,

12:8 i Bjerglandet, i Lavlandet, i Arabalavningen, på Skråningerne, i Ørkenen og i Sydlandet, Hetiterne, Amoriterne, Kana'anæerne, Perizziterne, Hivviterne og Jebusiterne:

12:9 Kongen i Jeriko een; Kongen i Aj ved Betel een;

12:10 Kongen i Jerusalem een; Kongen i Hebron een;

12:11 Kongen i Jarmut een; Kongen i Lakisj een;

12:12 Kongen i Eglon een; Kongen i Gezer een;

12:13 Kongen i Debir een; Kongen i Geder een;

12:14 Kongen i Horma een; Kongen i Arad een;

12:15 Kongen i Libna een; Kongen i Adullam een;

12:16 Kongen i Makkeda een; Kongen i Betel een;

12:17 Kongen i Tappua een; Kongen i Hefer een;

12:18 Kongen i Afek een; Kongen i Lassjaron een;

12:19 Kongen i Madon een; Kongen i Hazor een;

12:20 Kongen i Sjimron Meron een; Kongen i Aksjaf een;

12:21 Kongen i Ta'anak een; Kongen i Megiddo een;

12:22 Kongen i Kedesj een; Kongen i Jokneam ved Karmel een;

12:23 Kongen i Dor ved Højdedraget Dor een; Kongen over Folkene i Galilæa een;

12:24 Kongen i Tirza een; tilsammen en og tredive Konger.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase