Index: Danish Bible

4 Mosebog 33

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

33:1 Følgende er de enkelte Strækninger på Israelitternes Vandring, de tilbagelagde på Vejen fra Ægypten, Hærafdeling for Hærafdeling, under Anførsel af Moses og Aron.

33:2 Moses optegnede på HERRENs Bud de Steder, de brød op fra, Strækning for Strækning; og følgende er de enkelte Strækninger efter de Steder, de brød op fra:

33:3 De brød op fra Rameses på den femtende Dag i den første Måned; Dagen efter Påske drog Israelitterne ud, værnede af en stærk Hånd, for Øjnene af alle Ægypterne,

33:4 medens Ægypterne jordede alle de førstefødte, som HERREN havde slået iblandt dem; thi HERREN havde holdt Dom over deres Guder.

33:5 Israelitterne brød altså op fra Ra'meses og slog Lejr i Sukkot.

33:6 Så brød de op fra Sukkot og slog Lejr i Etam, der ligger ved Ørkenens Rand.

33:7 Så brød de op fra Etam og vendte om mod Pi Hakirot over for Ba'al Zefon og slog Lejr over for Migdol.

33:8 Så brød de op fra Pi Hakirot og drog tværs igennem Havet til Ørkenen; og de vandrede tre Dagsrejser i Etams Ørken og slog Lejr i Mara.

33:9 Så brød de op fra Mara og kom til Elim; i Elim var der tolv Vandkilder og halvfjerdsindstyve Palmetræer, og der slog de Lejr.

33:10 Så brød de op fra Elim og slog Lejr ved det røde Hav.

33:11 Så brød de op fra det røde Hav og slog Lejr i Sins Ørken.

33:12 Så brød de op fra Sins Ørken og slog Lejr i Dofka.

33:13 Så brød de op fra Dofka og slog Lejr i Alusj.

33:14 Så brød de op fra Alusj og slog Lejr i Refdim, hvor Folket ikke havde Vand at drikke.

33:15 Så brød de op fra Refdim og slog Lejr i Sinaj Ørken.

33:16 Så brød de op fra Sinaj Ørken og slog Lejr i Kibrot Hatta'ava,

33:17 Så brød de op fra Hibrot Hatta'ava og slog Lejr i Hazerot.

33:18 Så brød de op fra Hazerot og slog Lejr i Ritma.

33:19 Så brød de op fra Ritma og slog Lejr i Rimmon Perez.

33:20 Så brød de op fra Rimmon Perez og slog Lejr i Libna.

33:21 Så brød de op fra Libna og slog Lejr i Aissa.

33:22 Så brød de op fra Aissa og slog Lejr i Kehelata.

33:23 Så brød de op fra Kebelata og slog Lejr ved Sjefers Bjerg.

33:24 Så brød de op fra Sjefers Bjerg og slog Lejr i Harada.

33:25 Så brød de op fra Harada og slog Lejr i Makhelot.

33:26 Så brød de op fra Makhelot og slog Lejr i Tahat.

33:27 Så brød de op fra Tahat og slog Lejr i Tara.

33:28 Så brød de op fra Tara og slog Lejr i Mitka.

33:29 Så brød de op fra Mitka og slog Lejr i Hasjmona.

33:30 Så brød de op fra Hasjmona og slog Lejr i Moserot.

33:31 Så brød de op fra Moserot og slog Lejr i Bene Ja'akan.

33:32 Så brød de op fra Bene Ja'akan og slog Lejr i Hor Haggidgad.

33:33 Så brød de op fra Hor Haggidgad og slog Lejr i Jotbata.

33:34 Så brød de op fra Jofbata og slog Lejr i Abrona.

33:35 Så brød de op fra Abrona og slog Lejr i Ezjongeber.

33:36 Så brød de op fra Ezjongeber og slog Lejr i Zins Ørken, det er Kadesj.

33:37 Så brød de op fra Kadesj og slog Lejr ved Bjerget Hor ved Randen af Edoms Land.

33:38 Og Præsten Aron steg på HERRENs Bud op på Bjerget Hor og døde der i det fyrretyvende År efter Israelitternes Udvandring af Ægypten, på den første Dag i den femte Måned;

33:39 og Aron var 123 År gammel, da han døde på Bjerget Hor.

33:40 Men Kana'anæeren, Kongen af Arad, der boede, i Sydlandet i Kana'ans Land, hørte, at Israelitterne var under Fremrykning.

33:41 Så brød de op fra Bjerget Hor og slog Lejr i Zalmona.

33:42 Så brød de op fra Zalmona og slog Lejr i Punon.

33:43 Så brød de op fra Punon og slog Lejr i Obot.

33:44 Så brød de op fra Obot og slog Lejr i Ijje Ha'abarim ved Moabs Grænse.

33:45 Så brød de op fra Ijje Ha'abarim og slog Lejr i det gaditiske Dibon.

33:46 Så brød de op fra det gaditiske Dibon og slog Lejr i Almon Diblatajim.

33:47 Så brød de op fra Almon Diblatajim og slog Lejr på Abarimbjergene over for Nebo.

33:48 Så brød de op fra Abarimbjergene og slog Lejr på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko;

33:49 og de slog Lejr ved Jordan fra Bet Jesjjimot og til Abel Sjittim på Moabs Sletter.

33:50 Og HERREN talede til Moses på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko og sagde:

33:51 "Tal til Israelitterne og sig til dem: Når I kommer over Jordan til Kana'ans Land,

33:52 skal I drive Landets Beboere bort foran eder og tilintetgøre alle deres Billedværker, alle deres støbte Billeder skal I tilintetgøre, og alle deres Offerhøje skal I ødelægge;

33:53 I skal underlægge eder Landet og bosætte eder der, thi eder har jeg givet Landet i Eje;

33:54 og I skal udskifte Landet mellem eder ved Lodkastning efter eders Slægter, således at I giver en stor Slægt en stor Arvelod og en lille Slægt en lille. Der, hvor Loddet falder for dem, skal deres Del være; efter eders Fædrenestammer skal I udskifte Landet mellem eder.

33:55 Men hvis I ikke driver Landets Beboere bort foran eder, så skal de, som I levner af dem, blive Torne i eders Øjne og Brodde i eders Sider, og de skal bringe eder Trængsel i det Land, I bor i,

33:56 og hvad jeg havde tænkt at gøre ved dem, gør jeg da ved eder."

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase