Index: Danish Bible

4 Mosebog 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

2:1 HERREN talede til Moses og, Aron og sagde:

2:2 Israeslitene skal lejre sig hver under sit Felttegn, under sit Fædrene hus's Mærke; i en Kreds om Åbenbaringsteltet skal de lejre sig.

2:3 På Forsiden mod Øst skal Juda lejre sig under sin Lejrs Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling, med Nahasjon, Amminadabs Søn, som Øverste over Judæerne;

2:4 de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 74.600 Mand.

2:5 Ved Siden af ham skal Issakars Stamme lejre sig med Netanel, Zuars Søn, som Øverste over Issakariterne;

2:6 de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 54.400 Mand.

2:7 Dernæst Zebulons Stamme med Eliab, Helons Søn, som Øverste over Zebuloniterne;

2:8 de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 57.400 Mand.

2:9 De mønstrede i Judas Lejr udgør i alt 186.400 Mand, Hærafdeling for Hærafdeling. De skal bryde op først.

2:10 Ruben skal lejre sig under sin Lejrs Felttegn mod Syd, Hærafdeling for Hærafdeling, med Elizur, Sjedeurs Søn, som Øverste over Rubeniterne;

2:11 de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 46.500 Mand.

2:12 Ved Siden af ham skal Simeons Stamme lejre sig med Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn, som Øverste over Simeoniterne;

2:13 de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 59.300 Mand.

2:14 Dernæst Gads Stamme med Eljasaf, Reuels Søn, som Øverste over Gadiferne;

2:15 de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 45.650 Mand.

2:16 De mønstrede i Rubens Lejr udgør i alt 151.450 Mand, Hærafdeling for Hærafdeling. De skal bryde op i anden Række.

2:17 Derpå skal Åbenbaringsteltet, Leviternes Lejr, bryde op midt imellem de andre Lejre; i den Rækkefølge, de lejrer sig, skal de bryde op, hver på sin Plads, Felttegn for Felttegn.

2:18 Efraim skal lejre sig under sin Lejrs Felttegn mod Vest med Elisjama, Ammihuds Søn, som Øverste over Efraimiterne;

2:19 de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 40.500 Mand.

2:20 Ved Siden af ham skal Manasses Stamme lejre sig med Gamliel, Pedazurs Søn, som Øverste over Manassiterne;

2:21 de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 32.200 Mand.

2:22 Dernæst Benjamins Stamme med Abidan, Gidonis Søn, som Øverste over Benjaminiterne;

2:23 de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 35.400 Mand.

2:24 De mønstrede i Efraims Lejr udgør i alt 108.100 Mand, Hærafdeling for Hærafdeling. De skal bryde op i tredje Række.

2:25 Dan skal lejre sig under sin Lejrs Felttegn mod Nord, Hærafdeling for Hærafdeling, med Ahiezer, Ammisjaddajs Søn, som Øverste over Daniterne;

2:26 de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 62.700 Mand.

2:27 Ved Siden af ham skal Asers Stamme lejre sig med Pagiel, Okrans Søn, som Øverste over Aseriterne;

2:28 de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 41.500 Mand.

2:29 Dernæst Naftalis Stamme med Ahira, Enans Søn, som Øverste over Naftaliterne;

2:30 de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op fil 53.400 Mand.

2:31 De mønstrede i Dans Lejr udgør i alt 157.600 Mand. De skal bryde op sidst, Felttegn for Felttegn.

2:32 Det var de mønstrede af Israeliterne efter deres Fædrenehuse, alle de mønstrede i Lejrene, Hærafdeling for Hærafdeling, 603.550 Mand.

2:33 Men Leviterne mønstredes ikke sammen med de andre Israelitter, således som HERREN havde pålagt Moses.

2:34 Og ganske som HERREN havde pålagt Moses, slog Israeliterne Lejr, Felttegn for Felttegn, og i den Rækkefølge brød de op, enhver med sine Slægter, med sit Fædrenehus.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase