Index: Danish Bible

2 Mosebog 37

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

37:1 Derpå lavede Bezal'el Arken af Akacietræ, halvtredje Alen lang, halvanden Alen bred og halvanden Alen høj,

37:2 og overtrak den indvendig og udvendig med purt Guld og satte en gylden Krans rundt om den.

37:3 Derefter støbte han fire Guldringe til den og satte dem på dens fire Fødder, to Ringe på hver Side af den.

37:4 Og han lavede Bærestænger af Akacietræ og overtrak dem med Guld;

37:5 så stak han Stængerne gennem Ringene på Arkens Sider, for at den kunde bæres med dem.

37:6 Derpå lavede han Sonedækket af purt Guld, halvtredje Alen langt og halvanden Alen bredt,

37:7 og han lavede to Keruber af Guld, i drevet Arbejde lavede han dem, ved begge Ender af Sonedækket,

37:8 den ene Kerub ved den ene Ende, den anden Kerub ved den anden; han lavede Keruberne således, at de var i eet med Sonedækket ved begge Ender.

37:9 Og Keruberne bredte deres Vinger i Vejret, således at de dækkede over Sonedækket med deres Vinger; de vendte Ansigtet mod hinanden; nedad mod Sone,dækket vendte Kerubernes Ansigter.

37:10 Derpå lavede han Bordet af Akacietræ, to Alen langt, en Alen bredt og halvanden Alen højt,

37:11 og overtrak det med purt Guld og satte en gylden Krans rundt om det.

37:12 Og han satte en Liste af en Hånds Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen.

37:13 Og han støbte fire Guldringe og satte dem på de fire Hjørner ved dets fire Ben.

37:14 Lige ved Listen sad Ringene til at stikke Bærestængerne i, så at man kunde bære Bordet.

37:15 Og han lavede Bærestængerne at Akacietræ og overtrak dem med Guld, og med dem skulde Bordet bæres.

37:16 Og han lavede af purt Guld de Ting, som hørte til Bordet, Fadene og Kanderne, Skålene og Krukkerne til at udgyde Drikoffer med.

37:17 Derpå lavede han Lysestagen af purt Guld, i drevet Arbejde lavede han Lysestagen, dens Fod og selve Stagen, således at dens Blomster med Bægere og Kroner var i eet med den;

37:18 seks Arme udgik fra Lysestagens Sider, tre fra den ene og tre fra den anden Side.

37:19 På hver af Armene, der udgik fra Lysestagen, var der tre mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner,

37:20 men på selve Stagen var der fire mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner,

37:21 et Bæger under hvert af de tre Par Arme, der udgik fra den.

37:22 Bægrene og Armene var i eet med den, så at det hele udgjorde eet drevet Arbejde af purt Guld.

37:23 Derpå lavede han de syv Lamper til den, Lampesaksene og Bakkerne af purt Guld.

37:24 En Talent purt Guld brugte han til den og til alt dens Tilbehør.

37:25 Derpå lavede han Røgelsealteret af Akacietræ, en Alen langt og en Alen bredt, i Firkant, og to Alen højt, og dets Horn var i eet med det.

37:26 Og han overtrak det med purt Guld, både Pladen og Siderne hele Vejen rundt og Hornene, og satte en Guldkrans rundt om;

37:27 og han satte to Guldringe under Kransen på begge Sider til at stikke Bærestængerne i, for at det kunde bæres med dem;

37:28 Bærestængerne lavede han af Akacietræ og overtrak dem med Guld.

37:29 Han tilberedte også den hellige Salveolie og den rene, vellugtende Røgelse, som Salveblanderne laver den.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase