Index: Danish Bible

1 Mosebog 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

5:1 Dette er Adams Slægtebog. Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede;

5:2 som Mand og Kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem Navnet "Menneske", da de blev skabt.

5:3 Da Adam havde levet i 130 År, avlede han en Søn, som var ham lig og i hans Billede, og han kaldte ham Set;

5:4 og efter at Adam havde avlet Set, levede han 800 År og avlede Sønner og Døtre;

5:5 således blev hans fulde Levetid 930 År, og derpå døde han.

5:6 Da Set havde levet 105 År, avlede han Enosj;

5:7 og efter at Set havde avlet Enosj, levede han 807 År og avlede Sønner og Døtre;

5:8 således blev Sets fulde Levetid 912 År, og derpå døde han.

5:9 Da Enosj havde levet 90 År, avlede han Henan;

5:10 og efter at Enosj havde avlet Kenan, levede han 815 År og avlede Sønner og Døtre;

5:11 således blev Enosjs fulde Levetid 905 År, og derpå døde han.

5:12 Da Kenan havde levet 70 År, avlede han Mahalal'el;

5:13 og efter at Kenan havde avlet Mahalal'el, levede han 840 År og avlede Sønner og Døtre;

5:14 således blev Kenans fulde Levetid 910 År, og derpå døde han.

5:15 Da Mahalal'el havde levet 65 År, avlede han Jered;

5:16 og efter at Mahalal'el havde avlet Jered, levede han 830 År og avlede Sønner. og Døtre;

5:17 således blev Mahalal'els fulde Levetid 895 År, og derpå døde han.

5:18 Da Jered havde levet 162 År, avlede han Enok;

5:19 og efter at Jered havde avlet Enok, levede han 800 År og avlede Sønner og Døtre;

5:20 således blev Jereds fulde Levetid 962 År, og derpå døde han.

5:21 Da Enok havde levet 65 År, avlede han Metusalem,

5:22 og Enok vandrede med Gud; og efter at han havde avlet Metusalem, levede han 300 År og avlede Sønner og Døtre;

5:23 således blev Enoks fulde Levetid 365 År;

5:24 og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, thi Gud tog ham.

5:25 Da Metusalem havde levet 187 År, avlede han Lemek;

5:26 og efter at Metusalem havde avlet Lemek, levede han 782 År og avlede Sønner og Døtre;

5:27 således blev Metusalems fulde Levetid 969 År, og derpå døde han.

5:28 Da Lemek havde levet 182 År, avlede han en Søn,

5:29 som han gav Navnet Noa, idet, han sagde: "Han skal skaffe os. Trøst i vort møjefulde Arbejde med Jorden, som HERREN har forbandet."

5:30 Og efter at Lemek havde avlet Noa, levede han 595 År og avlede Sønner og Døtre;

5:31 således blev Lemeks fulde Levetid 777 År, og derpå døde han.

5:32 Da Noa var 500 År gammel, avlede han Sem, Kam og Jafet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase