Main Index: Croatian Bible

1 Corinthians 12

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

12:1 O darima Duha ne bih, braćo, htio da budete u neznanju.

12:2 Znate kako ste se dok bijaste pogani, zavedeni, zanosili nijemim idolima.

12:3 Zato vam obznanjujem: nitko tko u Duhu Božjem govori ne kaže: "Prokletstvo Isusu". I nitko ne može reći: "Gospodin Isus" osim u Duhu Svetom.

12:4 Različiti su dari, a isti Duh;

12:5 i različite službe, a isti Gospodin;

12:6 i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima.

12:7 A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.

12:8 Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu;

12:9 drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu;

12:10 drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika.

12:11 A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće.

12:12 Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist.

12:13 Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

12:14 Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi.

12:15 Rekne li noga: "Nisam ruka, nisam od tijela", zar zbog toga nije od tijela?

12:16 I rekne li uho: "Nisam oko, nisam od tijela", zar zbog toga nije od tijela?

12:17 Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh?

12:18 A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio.

12:19 Kad bi svi bili jedan ud, gdje bio bilo tijelo?

12:20 A ovako, mnogi udovi - jedno tijelo!

12:21 Ne može oko reći ruci: "Ne trebam te", ili pak glava nogama: "Ne trebam vas."

12:22 Naprotiv, mnogo su potrebniji udovi tijela koji izgledaju slabiji.

12:23 A udove koje smatramo nečasnijima, okružujemo većom čašću. I s nepristojnima se pristojnije postupa,

12:24 a pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast

12:25 da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge.

12:26 I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi.

12:27 A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.

12:28 I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; onda čudesa, onda dari liječenja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici.

12:29 Zar su svi apostoli? Zar svi proroci? Zar svi učitelji? Zar svi čudotvorci?

12:30 Zar svi imaju dare liječenja? Zar svi govore jezike? Zar svi tumače?

12:31 Čeznite za višim darima! A evo vam puta najizvrsnijega!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase