Main Index: Croatian Bible

Acts 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

3:1 Petar i Ivan uzlazili su u Hram na devetu molitvenu uru.

3:2 Upravo su donosili nekog čovjeka, hroma od majčine utrobe; njega bi svaki dan postavljali kod hramskih vrata, zvanih Divna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u Hram.

3:3 On ugleda Petra i Ivana upravo kad zakoračiše u Hram te zamoli milostinju.

3:4 Petar ga zajedno s Ivanom prodorno pogleda i reče: "Pogledaj u nas!"

3:5 Dok ih je molećivo motrio očekujući od njih nešto dobiti,

3:6 reče mu Petar: "Srebra i zlata nema u mene, ali što imam - to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazarećanina hodaj!"

3:7 I uhvativši ga za desnu ruku, pridiže ga: umah mu omoćaše noge i gležnjevi

3:8 pa skoči, uspravi se, stane hodati te uđe s njima u Hram hodajući, poskakujući i hvaleći Boga.

3:9 Sav ga narod vidje kako hoda i hvali Boga.

3:10 Razabraše da je to on - onaj koji je na Divnim vratima Hrama prosio milostinju - i ostadoše zapanjeni i izvan sebe zbog onoga što se s njim dogodilo.

3:11 Kako se pak on držao Petra i Ivana, sav se narod zapanjen strča k njima u trijem zvani Salomonov.

3:12 Kada to vidje Petar, obrati se narodu: "Izraelci, što se ovomu čudite? Ili što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću postigli da ovaj prohoda?

3:13 Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga.

3:14 Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica.

3:15 Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci."

3:16 "I po vjeri u njegovo ime, to je ime dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate: vjera u Njega vratila je ovomu potpuno zdravlje naočigled vas sviju."

3:17 "I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši.

3:18 Ali Bog tako ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti.

3:19 Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši

3:20 pa od Gospodina dođu vremena rashlade te on pošalje vama unaprijed namijenjenog Pomazanika, Isusa."

3:21 Njega treba da nebo pridrži do vremena uspostave svega što obeća Bog na usta svetih proroka svojih odvijeka."

3:22 "Mojsije tako reče: Proroka poput mene od vaše braće podignut će vam Gospodin, Bog vaš. Njega slušajte u svemu što vam god reče.

3:23 I svaka duša koja ne posluša toga proroka, neka se iskorijeni iz naroda."

3:24 "I svi Proroci koji su - od Samuela dalje - govorili, također su navijestili ove dane."

3:25 "Vi ste sinovi proroka i Saveza koji sklopi Bog s ocima vašim govoreći Abrahamu: Potomstvom će se tvojim blagoslivljati sva plemena zemlje.

3:26 Vama najprije podiže Bog Slugu svoga i posla ga blagoslivljati vas da se svatko obrati od opačina svojih."

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase