Main Index: Croatian Bible

Mark 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

13:1 Kad je izlazio iz Hrama, rekne mu jedan od njegovih učenika: "Učitelju, gledaj! Kakva li kamenja, kakvih li zdanja!"

13:2 Isus mu odvrati: "Vidiš li ta veličanstvena zdanja? Ne, neće se ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen."

13:3 Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio sučelice Hramu, upitaju ga nasamo Petar, Jakov, Ivan i Andrija:

13:4 "Reci nam kada će to biti i na koji se znak sve to ima svršiti?"

13:5 Tada im Isus poče govoriti: "Pazite da vas tko ne zavede.

13:6 Mnogi će doći u moje ime i govoriti: Ja sam! I mnoge će zavesti.

13:7 Kada pak čujete za ratove i za glasove o ratovima, ne uznemirujte se. Treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak."

13:8 "Narod će ustati protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će potresa po raznim mjestima, bit će gladi. To je početak trudova."

13:9 "Vi pak pazite sami na sebe. Predavat će vas vijećima i tući vas u sinagogama, pred upraviteljima i kraljevima stajat ćete zbog mene, njima za svjedočanstvo.

13:10 A treba da se najprije svim narodima propovijeda evanđelje."

13:11 "Kad vas budu vodili na izručenje, ne brinite se unaprijed što ćete govoriti, nego govorite što vam bude dano u onaj čas. Ta niste vi koji govorite, nego Duh Sveti.

13:12 Predavat će na smrt brat brata i otac sina. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih.

13:13 Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen."

13:14 "I kad vidite da grozota pustoši stoluje gdje joj nije mjesto - tko čita, neka razumije - koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore!

13:15 Tko bude na krovu, neka ne silazi i ne ulazi u kuću da iz nje što uzme.

13:16 I tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme ogrtač!"

13:17 "Jao trudnicama i dojiljama u one dane!

13:18 A molite da to ne bude zimi

13:19 jer će onih dana biti tjeskoba kakve ne bi od početka stvorenja, koje stvori Bog, sve do sada, a neće je ni biti.

13:20 I kad Gospodin ne bi skratio dane one, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih, koje on sebi izabra, skratio je on te dane."

13:21 Ako vam tada tko rekne: 'Evo Krista ovdje! Eno ondje!' - ne vjerujte.

13:22 Ustat će doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane.

13:23 Vi dakle budite na oprezu! Evo, prorekao sam vam sve!"

13:24 Nego, u one dane, nakon one nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti

13:25 a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati.

13:26 Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom.

13:27 I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba."

13:28 A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: ljeto je blizu.

13:29 Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima!

13:30 Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude.

13:31 Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti."

13:32 "A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac."

13:33 "Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas.

13:34 Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije.

13:35 Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti - da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro -

13:36 da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe."

13:37 "Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!"

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase