Main Index: Croatian Bible

Mark 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

9:1 Još im govoraše: "Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide da je kraljevstvo Božje došlo u sili."

9:2 Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima.

9:3 I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma - nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti.

9:4 I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom.

9:5 A Petar prihvati i reče Isusu: "Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu."

9:6 Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni.

9:7 I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!"

9:8 I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.

9:9 Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane.

9:10 Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo "od mrtvih ustati"

9:11 pa ga upitaju: "Zašto pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija?"

9:12 A on im reče: "Ilija će, doduše, prije doći i sve obnoviti. Pa kako ipak piše o Sinu Čovječjem da će mnogo pretrpjeti i biti prezren?

9:13 Ali, velim vam: Ilija je već došao i oni učiniše s njim što im se prohtjelo, kao što piše o njemu."

9:14 Kada dođoše k učenicima, ugledaše oko njih silan svijet i pismoznance kako raspravljaju s njima.

9:15 Čim ga sve ono mnoštvo ugleda, iznenađeno brže pohrli pozdraviti ga.

9:16 A on ih upita: "Što to raspravljaste s njima?"

9:17 Odvrati netko iz mnoštva: "Učitelju, dovedoh k tebi svoga sina koji ima nijemoga duha.

9:18 Gdje ga god zgrabi, obara ga, a on pjeni, škripi zubima i koči se. Rekoh tvojim učenicima da ga izagnaju, ali ne mogoše."

9:19 On im odvrati: "O rode nevjerni! Dokle mi je biti s vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite ga k meni!"

9:20 I dovedoše ga k njemu. Čim zloduh ugleda Isusa, potrese dječakom i on se, oboren na zemlju, stane valjati i pjeniti.

9:21 Isus upita njegova oca: "Koliko je vremena kako mu se to događa?" On reče: "Od djetinjstva!

9:22 A često ga znade baciti i u vatru i u vodu da ga upropasti. Nego, ako što možeš, pomozi nam, imaj samilosti s nama!"

9:23 Nato mu Isus reče: "Što? Ako možeš? Sve je moguće onomu koji vjeruje!"

9:24 Dječakov otac brže povika: "Vjerujem! Pomozi mojoj nevjeri!"

9:25 Vidjevši da svijet odasvud grne, Isus zaprijeti nečistomu duhu: "Nijemi i gluhi duše, ja ti zapovijedam, iziđi iz njega i da nisi više u nj ušao!"

9:26 Zloduh nato zaviče, žestoko strese dječaka te iziđe, a on osta kao mrtav te su mnogi govorili da je umro.

9:27 No Isus ga dohvati za ruku, podiže ga i on ustade.

9:28 Kad Isus uđe u kuću, upitaše ga učenici nasamo: "Kako to da ga mi ne mogosmo izagnati?"

9:29 Odgovori im: "Ovaj se rod ničim drugim ne može izagnati osim molitvom i postom."

9:30 Otišavši odande, prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna.

9:31 Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: "Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati."

9:32 No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati.

9:33 I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita ih: "Što ste putem raspravljali?"

9:34 A oni umukoše jer putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći.

9:35 On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: "Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!"

9:36 I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im:

9:37 "Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla."

9:38 Reče mu Ivan: "Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama."

9:39 A Isus reče: "Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi.

9:40 Tko nije protiv nas, za nas je."

9:41 "Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća."

9:42 "Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more."

9:43 "Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi.

9:44 #

9:45 I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život, nego s obje noge bit bačen u pakao.

9:46 #

9:47 I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje, nego s oba oka biti bačen u pakao,

9:48 gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.

9:49 Uistinu, ognjem će svaki od njih biti posoljen.

9:50 Dobra je sol. Ali ako sol postane neslana, čime ćete nju začiniti? Imajte sol u sebi, a mir među sobom!"

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase