Main Index: Croatian Bible

Matthew 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

13:1 Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more.

13:2 I nagrnu k njemu silan svijet te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali.

13:3 I zborio im je mnogo u prispodobama: "Gle, iziđe sijač sijati.

13:4 I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga.

13:5 Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje.

13:6 A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se.

13:7 Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga.

13:8 Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk."

13:9 "Tko ima uši, neka čuje!"

13:10 I pristupe učenici pa ga zapitaju: "Zašto im zboriš u prispodobama?"

13:11 On im odgovori: "Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano.

13:12 Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima.

13:13 U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju."

13:14 "Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori: Slušat ćete, slušati - i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati - i nećete vidjeti!

13:15 Jer usalilo se srce naroda ovoga: uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih izliječim.

13:16 A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju.

13:17 Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli."

13:18 "Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaču.

13:19 Svakomu koji sluša Riječ o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan.

13:20 A zasijani na tlo kamenito - to je onaj koji čuje Riječ i odmah je s radošću prima,

13:21 ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba.

13:22 Zasijani u trnje - to je onaj koji sluša Riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše Riječ, te ona ostane bez ploda.

13:23 Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko."

13:24 Drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi.

13:25 Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode.

13:26 Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj.

13:27 Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: 'Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?'

13:28 On im odgovori: 'Neprijatelj čovjek to učini.' Nato mu sluge kažu: 'Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?'

13:29 A on reče: 'Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu.

13:30 Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.'"

13:31 I drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi.

13:32 Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama."

13:33 I drugu im kaza prispodobu: "Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne."

13:34 Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba -

13:35 da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta.

13:36 Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: "Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi."

13:37 On odgovori: "Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji.

13:38 Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga.

13:39 Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli.

13:40 Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta.

13:41 Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike

13:42 i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.

13:43 Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega." "Tko ima uši, neka čuje!"

13:44 "Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu."

13:45 "Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem:

13:46 pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga."

13:47 "Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe.

13:48 Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace.

13:49 Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih

13:50 i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi."

13:51 "Jeste li sve ovo razumjeli?" Odgovore mu: "Jesmo."

13:52 A on će im: "Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro."

13:53 Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.

13:54 I dođe u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: "Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile?

13:55 Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda?

13:56 I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to?"

13:57 I sablažnjavahu se o njega. A Isus im reče: "Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu."

13:58 I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase