Main Index: Croatian Bible

Psalms 135

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

135:1 Aleluja! Hvalite ime Jahvino, hvalite, sluge Jahvine

135:2 koji u Domu Jahvinu stojite u predvorjima Doma Boga našega!

135:3 Hvalite Jahvu jer dobar je Jahve, pjevajte imenu njegovu jer je ljupko!

135:4 Jer Jahve sebi odabra Jakova, Izraela za dragu svojinu.

135:5 Znadem da je velik Jahve, da je nad bozima svim gospodar.

135:6 Što god se Jahvi svidi, to čini na nebu i na zemlji, na moru i u bezdanima.

135:7 Oblake diže s kraja zemlje; stvara kiši munje, vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.

135:8 On Egiptu pobi prvorođence, ljude i stoku podjednako.

135:9 On učini znamenja i čudesa usred tebe, Egipte, protiv Faraona i svih slugu njegovih.

135:10 On pobi narode mnoge i pogubi kraljeve moćne:

135:11 Sihona, kralja amorejskog, i Oga, kralja bašanskog, i sva kraljevstva kanaanska.

135:12 I dade njihovu zemlju u baštinu, u baštinu Izraelu, narodu svom.

135:13 Ime tvoje, o Jahve, ostaje dovijeka i spomen na te, o Jahve, od koljena do koljena.

135:14 Jer Jahve štiti narod svoj, slugama svojim on je milostiv.

135:15 Kumiri poganski, srebro i zlato, ljudskih su ruku djelo:

135:16 usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;

135:17 uši imaju, a ne čuju; i nema daha u ustima njihovim.

135:18 Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju.

135:19 Dome Izraelov, Jahvu blagoslivljaj! Dome Aronov, Jahvu blagoslivljaj!

135:20 Dome Levijev, Jahvu blagoslivljaj! Štovatelji Jahvini, Jahvu blagoslivljajte!

135:21 Blagoslovljen sa Siona Jahve koji prebiva u Jeruzalemu!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase