Main Index: Croatian Bible

 

Psalms 119

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

119:1 $ALEF Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po Zakonu Jahvinu!

119:2 Blaženi oni koji čuvaju propise njegove, čitavim srcem njega traže;

119:3 koji ne čine bezakonje, već hode putovima njegovim.

119:4 Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju.

119:5 O, kad bi čvrsti bili putovi moji da tvoja čuvam pravila!

119:6 Neću se postidjeti tada kad budem pazio na zapovijedi tvoje.

119:7 Slavit ću te u čestitosti srca kad naučim sudove pravde tvoje.

119:8 Tvoja ću pravila čuvati: ne zapusti me nikada! $BET

119:9 Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Čuvajući riječi tvoje.

119:10 Svim srcem svojim tebe tražim; ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih.

119:11 U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim.

119:12 Blagoslovljen si, o Jahve, nauči me svojim pravilima.

119:13 Usnama svojim navješćujem sudove usta tvojih.

119:14 Putu se propisa tvojih radujem više no svemu bogatstvu.

119:15 Razmišljat ću o naredbama tvojim i putove ću tvoje razmatrat'.

119:16 Uživat ću u pravilima tvojim, riječi tvojih neću zaboravit'. $GIMEL

119:17 Milostiv budi meni, sluzi svojem, da živim i tvoje riječi čuvam.

119:18 Otvori oči moje da gledam divote tvoga Zakona!

119:19 Ja sam došljak na zemlji, zapovijedi svoje nemoj od mene skrivati!

119:20 Duša mi gine u svako doba žudeći za tvojim odlukama.

119:21 Oholima ti si zaprijetio: prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih.

119:22 Uzmi s mene rug i sramotu, jer tvoje ja čuvam propise.

119:23 Pa nek' se sastaju knezovi i proti meni govore, tvoj sluga razmišlja o pravilima tvojim.

119:24 Jer tvoja su svjedočanstva uživanje moje, tvoja su pravila moji savjetnici. $DALET

119:25 Moja duša leži u prašini: po riječi svojoj vrati mi život.

119:26 Kazivao sam ti svoje putove i ti si me čuo: pravilima me svojim nauči.

119:27 Pokaži mi put odredaba svojih i o čudesima ću tvojim razmišljat'.

119:28 Suze roni duša moja od žalosti: po riječi svojoj ti me podigni!

119:29 Daleko me drži od puta zablude i Zakonom me svojim obdari!

119:30 Put istine ja sam odabrao, pred oči sam stavio odluke tvoje.

119:31 Uz propise tvoje ja čvrsto prianjam, o Jahve, nemoj me postidjeti!

119:32 Ja kročim putem zapovijedi tvojih jer si mi prosvijetlio srce. $HE

119:33 Pokaži mi, Jahve, stazu pravila svojih i ja ću je čuvati do kraja.

119:34 Pouči me da se tvoga držim Zakona i čuvat ću ga svim srcem.

119:35 Uputi me stazom svojih zapovijedi, jer ja u njoj uživam.

119:36 Prikloni mi srce propisima svojim, a ne k pohlepi!

119:37 Odvrati moje oči da ne vide ništavost, život mi čuvaj na putu svojemu!

119:38 Ispuni svom sluzi obećanje koje si onima dao što te se boje.

119:39 Ukloni sramotu od koje strahujem, jer divni su tvoji sudovi.

119:40 Evo, čeznem za naredbama tvojim: pravdom me svojom poživi. $VAU

119:41 Nek' milost tvoja, o Jahve, dođe na mene i spasenje tvoje po tvom obećanju.

119:42 Odgovorit ću onima koji me ruže, jer se uzdam u riječ tvoju.

119:43 Od mojih usta ne oduzmi riječ istine, jer se uzdam u sudove tvoje.

119:44 Tvoj ću Zakon čuvati uvijek i dovijeka.

119:45 Hodit ću putem prostranim, jer naredbe tvoje istražujem.

119:46 Pred kraljevima o tvojim ću propisima govorit' i zbunit' se neću.

119:47 U zapovijedima tvojim moja je naslada jer ih ljubim.

119:48 Prema zapovijedima tvojim ja podižem ruke i o tvojim odredbama razmišljam. $ZAJIN

119:49 Spomeni se svoje riječi sluzi svojem kojom si mi dao nadu.

119:50 U nevolji sva mi je utjeha što mi život čuva riječ tvoja.

119:51 Oholice me napadaju žestoko, ali ja od tvog Zakona ne odstupam.

119:52 Sjećam se, o Jahve, davnih sudova tvojih i to me tješi.

119:53 Bijes me hvata zbog grešnika koji tvoj Zakon napuštaju.

119:54 Tvoje su mi naredbe pjesma u zemlji kojom putujem.

119:55 Noću se spominjem, Jahve, imena tvojega i tvoj čuvam Zakon.

119:56 Evo što je želja moja: čuvati tvoje odredbe. $HET

119:57 Dio je moj, o Jahve - rekoh - da tvoje čuvam riječi.

119:58 Svim srcem lice tvoje ganuti hoću: smiluj mi se po svom obećanju.

119:59 Promislio sam putove svoje i k tvojem sam svjedočanstvu upravio noge.

119:60 Hitam i ne oklijevam da zapovijedi tvoje čuvam.

119:61 Opletoše me užeta grešnika, ali tvoga Zakona ja ne zaboravljam.

119:62 U ponoći ustajem da te slavim zbog pravednih tvojih odluka.

119:63 Prijatelj sam svima koji te se boje i koji tvoje čuvaju naredbe.

119:64 Dobrote tvoje, Jahve, puna je zemlja; nauči me odredbama svojim. $TET

119:65 Učinio si dobro svom sluzi, Jahve, po riječi svojoj.

119:66 Nauči me razumu i znanju, jer u zapovijedi tvoje vjerujem.

119:67 Prije nego bjeh ponižen, lutao sam, ali sada tvoju čuvam riječ.

119:68 Ti si tako dobar i dobrostiv: nauči me pravilima svojim.

119:69 Oholi na me prijevare smišljaju, ali se ja svim srcem držim naredaba tvojih.

119:70 Srce im je poput sala bešćutno, a ja uživam u tvom Zakonu.

119:71 Dobro mi je što sam ponižen da bih tvoja naučio pravila.

119:72 Draži mi je zakon usta tvojih no tisuće zlatnika i srebrnika. $JOD

119:73 Tvoje me ruke stvoriše i oblikovaše; prosvijetli me da naučim zapovijedi tvoje.

119:74 Štovatelji tvoji videć' me vesele se, jer se u riječ tvoju ja pouzdah.

119:75 Znadem, o Jahve, da su ti sudovi pravedni i da si me s pravom ponizio.

119:76 Tvoja ljubav nek' mi bude tješiteljicom po obećanju koje si dao sluzi svom.

119:77 Nek' dođe na me milosrđe tvoje da poživim, jer Zakon tvoj moja je naslada.

119:78 Nek' se smetu oholi, jer me tlače nizašto, a ja ću o naredbama tvojim razmišljat'.

119:79 Nek' mi se priklone štovatelji tvoji i koji znaju tvoje zapovijedi.

119:80 Nek' mi srce savršeno bude u tvojim pravilima da ne budem postiđen. $KAF

119:81 Duša moja gine za tvojim spasenjem riječ tvoju željno čekam.

119:82 Oči mi čeznu za tvojom besjedom: kad ćeš mi donijeti utjehu?

119:83 Kao mijeh u dimu postadoh, ali pravila tvojih ne zaboravih.

119:84 Koliko dana ima sluga tvoj? Kad ćeš suditi progonitelje moje?

119:85 Oholnici mi jame iskopaše: oni ne rade po Zakonu tvojemu.

119:86 Sve zapovijedi tvoje istina su sama: nekriva me gone, pomozi mi.

119:87 Umalo me smrviše u zemlji, ali naredaba tvojih ja ne ostavljam.

119:88 Po svojoj me milosti poživi i čuvat ću svjedočanstvo tvojih usta. $LAMED

119:89 Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje, stalna poput nebesa.

119:90 od koljena do koljena tvoja je vjernost; učvrstio si zemlju i ona stoji.

119:91 Po tvojim zakonima stoje zauvijek jer sve tebi služi.

119:92 Da nije tvoj Zakon uživanje moje, propao bih u nevolji svojoj.

119:93 Naredaba tvojih neću zaboravit' dovijeka, jer po njima ti me oživljavaš.

119:94 Tvoj sam, Gospodine: spasi me, jer tvoje ja ištem naredbe.

119:95 Bezbožni vrebaju da me upropaste, ali ja na tvoje pazim propise.

119:96 Svakom savršenstvu vidim granicu, a zapovijed tvoja nema granica. $MEM

119:97 O, kako ljubim Zakon tvoj, po cio dan o njemu razmišljam.

119:98 Tvoja me zapovijed mudrijim učini od dušmana mojih jer ona je sa mnom vječito.

119:99 Umniji sam od svih svojih učitelja jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.

119:100 Razumniji sam i od staraca jer tvoje čuvam naredbe.

119:101 Zla puta klone mi se noge da riječ tvoju sačuvam.

119:102 Od tvojih sudova ne odstupam, jer ti si me poučio.

119:103 Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje, od meda su slađe ustima mojim.

119:104 Po tvojim naredbama postajem razuman, stoga mrzim sve putove lažne. $NUN

119:105 Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.

119:106 Kunem se i čvrsto odlučujem, i riječ ću održati: pravedne ću tvoje slijedit' odluke.

119:107 U nevolji sam velikoj, Jahve, po riječi me svojoj poživi.

119:108 Prinose usta mojih primi, Jahve, uči me sudovima svojim.

119:109 Život mi je u pogibelji neprestanoj, ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.

119:110 Grešnici mi postaviše zamku, ali ne skrećem od tvojih naredaba.

119:111 Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, ona su radost mome srcu.

119:112 Prignuh srce da vrši naredbe tvoje uvijek i do kraja. $SAMEK

119:113 Ja mrzim one koji su dvostruka srca, a ljubim Zakon tvoj.

119:114 Ti si moj štit i moj zaklon, u tvoju se riječ ja uzdam.

119:115 Odstupite od mene, zlikovci: držat ću zapovijedi Boga svoga.

119:116 Podrži me po svom obećanju i živjet ću; nemoj da se u svojoj nadi postidim.

119:117 Pomozi mi i spasit ću se, na tvoja ću pravila svagda paziti.

119:118 Ti prezireš one koji odstupaju od pravila tvojih jer je lažna misao njihova.

119:119 K'o hrđu zlotvore zemlje uklanjaš, zato ljubim tvoje propise.

119:120 Moje tijelo dršće od straha pred tobom, sudova tvojih ja se bojim. $AJIN

119:121 Činim što je pravo i pravedno, ne predaj me tlačiteljima mojim.

119:122 Založi se za slugu svojega da me ne satru oholice!

119:123 Moje oči ginu od čežnje za spasenjem tvojim, za tvojom riječi pravednom.

119:124 Učini sluzi svom po svojoj dobroti i nauči me pravilima svojim.

119:125 Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me da upoznam tvoje propise.

119:126 Čas je, o Jahve, da se javiš: oskvrnuše Zakon tvoj.

119:127 Stoga ljubim zapovijedi tvoje više no zlato, zlato žeženo.

119:128 Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lažni putovi. $PE

119:129 Divna su tvoja svjedočanstva, stoga ih čuva duša moja.

119:130 Objava riječi tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje.

119:131 Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji jer čeznem za zapovijedima tvojim.

119:132 Obrati se k meni i milostiv mi budi kao onima koji ljube ime tvoje.

119:133 Korake mi upravljaj po svom obećanju da nikakva opačina ne ovlada mnome.

119:134 Izbavi me od nasilja ljudskog, i naredbe tvoje ja ću čuvati.

119:135 Licem svojim obasjaj slugu svog i nauči me pravilima svojim!

119:136 Potoci suza potekoše mi iz očiju jer se Zakon tvoj ne čuva. $SADE

119:137 Pravedan si, Jahve, i pravi su sudovi tvoji.

119:138 Dao si Zakon pravedan i vjeran veoma.

119:139 Revnost me moja izjeda jer moji tlačitelji zaboravljaju riječi tvoje.

119:140 Tvoje su riječi prokušane veoma, zato ih tvoj sluga ljubi.

119:141 Malen sam i prezren, ali naredaba tvojih ne zaboravljam.

119:142 Pravda je tvoja pravda vječita i Zakon tvoj sama istina.

119:143 Tjeskoba me i nevolja snađe, al' tvoje su zapovijedi uživanje moje.

119:144 Vječna je pravda tvojeg svjedočanstva, prosvijetli me i živjet ću. $KOF

119:145 Iz svega srca vapijem, Jahve, usliši me: tvoja ću pravila čuvati.

119:146 K tebi vapijem, spasi me, tvojeg ću se držat' svjedočanstva.

119:147 Pretječem zoru i molim za pomoć, u tvoje se riječi uzdam.

119:148 Oči moje straže noćne pretječu da razmišljam o besjedi tvojoj.

119:149 Po svojoj dobroti, Jahve, glas mi poslušaj, i po svojoj odluci poživi me.

119:150 Primiču se koji me podlo progone, daleko su oni od Zakona tvojega.

119:151 A ti si blizu, Jahve, i vjerne su sve zapovijedi tvoje.

119:152 Odavno znam za tvoje propise da si ih sazdao zasvagda. $REŠ

119:153 Pogledaj na nevolju moju, izbavi me, jer Zakona tvog ne zaboravih.

119:154 Parnicu moju brani, po svom obećanju poživi me!

119:155 Daleko je spasenje od grešnika jer za pravila tvoja ne mare.

119:156 Veliko je, o Jahve, tvoje smilovanje: po odlukama svojim poživi me.

119:157 Mnogi me progone i tlače, od tvojih svjedočanstava ja ne odstupam.

119:158 Otpadnike vidjeh i zgadiše mi se jer tvojih riječi ne čuvaju.

119:159 Gle, naredbe tvoje ljubim, o Jahve: po dobroti svojoj poživi me.

119:160 Srž je riječi tvoje istina, vječan je sud pravde tvoje. $ŠIN

119:161 Mogućnici me progone nizašto, al' samo pred tvojim riječima srce mi dršće.

119:162 Radujem se besjedama tvojim kao onaj koji se domogao velika plijena.

119:163 Mrzim na laž, grsti mi se ona, a ljubim tvoj Zakon.

119:164 Sedam puta na dan tebe hvalim zbog pravednih sudova tvojih.

119:165 Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotiču.

119:166 Pomoć tvoju čekam, o Jahve, tvoje zapovijedi izvršavam.

119:167 Moja duša čuva propise tvoje i ljubi ih veoma.

119:168 Čuvam tvoje naredbe i svjedočanstvo tvoje, jer svi su putovi moji pred tobom. $TAU

119:169 Vapaj moj, Jahve, nek' do tebe dopre, po svojoj me riječi prosvijetli.

119:170 Nek' molitva moja dođe pred lice tvoje, po svojoj me riječi izbavi.

119:171 Usne moje nek' zapjevaju pohvalnu pjesmu jer si me naučio pravilima svojim.

119:172 Nek' mi pjeva jezik o riječi tvojoj, jer zapovijedi su tvoje sve pravedne.

119:173 Nek' mi ruka tvoja na pomoć bude jer odabrah tvoje naredbe.

119:174 Jahve, za tvojim spasenjem čeznem, uživam u tvom Zakonu.

119:175 Nek' živi duša moja i neka te hvali, a tvoji sudovi nek' mi na pomoć budu!

119:176 K'o ovca izgubljena ja zalutah: o, potraži slugu svojega jer zapovijedi tvoje ja ne zaboravih.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase