Main Index: Croatian Bible

 

Psalms 118

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

118:1 Aleluja! Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!

118:2 Neka rekne dom Izraelov: "Vječna je ljubav njegova!"

118:3 Neka rekne dom Aronov: "Vječna je ljubav njegova!"

118:4 Svi koji se Jahve boje neka reknu: "Vječna je ljubav njegova!"

118:5 Iz tjeskobe Jahvu ja zazvah: on me usliša i oslobodi.

118:6 Jahve je sa mnom i ja ne strahujem: što mi tko može?

118:7 Jahve je sa mnom, pomoć moja, i zbunjene gledam dušmane.

118:8 Bolje se Jahvi uteći nego se uzdat' u čovjeka.

118:9 Bolje se Jahvi uteći nego se uzdat' u mogućnike.

118:10 Pogani me okružiše: imenom ih Jahvinim uništih.

118:11 Opkoliše me odasvud: imenom ih Jahvinim uništih.

118:12 Opkoliše me poput pčela, ubod im žeže kao trnje zapaljeno: imenom ih Jahvinim uništih.

118:13 Gurahu me, gurahu, da me obore, ali mi Jahve pomože.

118:14 Jahve je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj.

118:15 Čuj! Radost i spasenje odzvanja šatorima pravednika: Jahvina se proslavi desnica,

118:16 Jahvina me uzdigne desnica, Jahvina se proslavi desnica!

118:17 Ne, umrijeti neću nego živjeti i kazivat ću djela Jahvina.

118:18 Kaznom teškom kaznio me Jahve, ali me smrti ne preda.

118:19 Otvorite mi širom vrata pravde: ući ću, Jahvi zahvalit'!

118:20 "Ovo su vrata Jahvina, na njih ulaze pravedni!"

118:21 Zahvalit ću ti što si me uslišio i moj postao spasitelj.

118:22 Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.

118:23 Jahvino je to djelo: kakvo čudo u očima našim!

118:24 Ovo je dan što ga učini Jahve: kličimo i radujmo se njemu!

118:25 O Jahve, spasenje nam daj! Jahve, sreću nam daj!

118:26 Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu! Blagoslivljamo vas iz Doma Jahvina!

118:27 Obasjao nas Bog Jahve! Složite povorku s grančicama u ruci sve do rogova žrtvenika.

118:28 Ti si Bog moj - tebi zahvaljujem: Bože moj, tebe ja uzvisujem.

118:29 Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase