Main Index: Croatian Bible

 

Psalms 107

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

107:1 Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je dovijeka ljubav njegova!

107:2 Tako nek' reknu svi otkupljenici koje Jahve otkupi iz ruke dušmanske

107:3 i koje skupi iz svih zemalja, s istoka i sa zapada, sa sjevera i s juga.

107:4 Lutahu pustinjom, u samoći pustoj, puta ne nalazeć' do naseljena grada.

107:5 Gladni su bili, žeđu izmoreni, duša je klonula u njima.

107:6 Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi, i on ih istrže iz svih nevolja.

107:7 Pravim ih putem pOovede da stignu ka gradu naseljenu.

107:8 Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!

107:9 Jer gladnu dušu on nasiti, dušu izgladnjelu on napuni dobrima.

107:10 U mraku sjeđahu i u tmini, sputani bijedom i gvožđima,

107:11 jer su prkosili besjedama Božjim i prezreli naum Svevišnjega.

107:12 Srce im stoga skrši patnjama: posrtahu, a ne bješe nikog da im pomogne.

107:13 Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja.

107:14 Izvede ih iz tmina i mraka, raskide okove njihove.

107:15 Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!

107:16 Jer razbi vrata mjedena i gvozdene polomi zasune.

107:17 Zbog svojih bezakonja bolovahu oni, ispaštajuć' svoje opačine:

107:18 svako se jelo gadilo duši njihovoj, do vrata smrti oni dođoše.

107:19 Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja.

107:20 Riječ svoju posla da ih ozdravi i život im spasi od jame grobne.

107:21 Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!

107:22 Nek' prinose žrtve zahvalnice i kličući nek' djela njegova kazuju!

107:23 Oni koji lađama zaploviše morem da po vodama silnim trguju:

107:24 oni vidješe djela Jahvina, čudesa njegova na pučini.

107:25 On reče i olujni se vjetar uzvitla što u visinu diže valove mora.

107:26 Do neba se dizahu, u bezdan se spuštahu, u nevolji duša im ginula.

107:27 Teturahu i posrtahu kao pijani, sva ih je mudrost izdala.

107:28 Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja.

107:29 Smiri oluju u tih povjetarac, valovi morski umukoše.

107:30 Obradovaše se tišini, u željenu luku on ih povede.

107:31 Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!

107:32 Neka ga uzvisuju u narodnom zboru, neka ga hvale u vijeću staraca!

107:33 On pretvori rijeke u pustinju, a izvore vodene u žednu zemlju;

107:34 plodonosnu zemlju u slanu pustaru zbog zloće žitelja njezinih.

107:35 On obrati pustinju u jezero, a zemlju suhu u vodene izvore

107:36 i naseli ondje izgladnjele te podigoše grad gdje će živjeti.

107:37 Zasijaše njive, posadiše vinograde što im doniješe obilnu ljetinu.

107:38 I on ih blagoslovi te se namnožiše silno i stada im se ne smanjiše.

107:39 Prorijeđeni bjehu i prezreni pod teretom patnja i nevolja.

107:40 Onaj što izlijeva prezir na knezove pusti ih da po bespuću pustom lutaju.

107:41 Iz nevolje pOodiže ubogog i obitelji k'o stada OumnožÄi.

107:42 Videć' to, čestiti neka se raduju, a zloća neka sebi usta začepi!

107:43 Tko je mudar nek' o svemu tom razmišlja i nek' uvidi dobrotu Jahvinu!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase