Main Index: Croatian Bible

 

Psalms 106

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

106:1 Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!

106:2 Tko će izreć' djela moći Jahvine, tko li mu iskazat' sve pohvale?

106:3 Blaženi što drže naredbe njegove i čine pravo u svako doba!

106:4 Sjeti me se, Jahve, po dobroti prema svome puku, pohodi me spasenjem svojim

106:5 da uživam sreću izabranih tvojih, da se radujem radosti naroda tvoga, da tvojom se baštinom ponosim.

106:6 Zgriješismo kao oci naši, činismo bezakonje, bezbožno radismo.

106:7 Oci naši u Egiptu, nehajni za čudesa tvoja, ne spominjahu se velike ljubavi tvoje, već na Svevišnjeg digoše se na Crvenom moru.

106:8 Al' on ih izbavi rad' imena svoga da pokaže silu svoju.

106:9 Zapovjedi Crvenome moru, i presahnu ono, provede ih izmed valÄa kao kroz pustinju.

106:10 Iz ruku mrzitelja njih izbavi, oslobodi iz ruku dušmana.

106:11 I prekriše vode neprijatelje njine, ne ostade nijednoga od njih.

106:12 Vjerovahu riječima njegovim i hvale mu pjevahu.

106:13 Zaboraviše brzo djela njegova, ne uzdaše se u volju njegovu.

106:14 Pohlepi se daše u pustinji, iskušavahu Boga u samoći.

106:15 I dade im što iskahu, al' u duše njine on groznicu posla.

106:16 Zavidješe tada Mojsiju u taboru, Aronu, kog posveti Jahve.

106:17 Otvori se zemlja, Datana proždrije, Abiramovo pokri mnoštvo.

106:18 Oganj pade na sve mnoštvo njino i zlotvore plamen sažga.

106:19 Načiniše tele na Horebu, klanjahu se liku od zlata slivenu.

106:20 Zamijeniše Slavu svoju likom bika što proždire travu.

106:21 Zaboraviše Boga, koji ih izbavi u Egiptu znamenja čineći

106:22 i čudesa u Kamovoj zemlji i strahote na Crvenome moru.

106:23 Već namisli da ih satre, al' Mojsije, izabranik njegov, zauze se za njih da srdžbu mu odvrati, te ih ne uništi.

106:24 Prezreše oni zemlju željkovanu ne vjerujuć' njegovoj riječi.

106:25 Mrmljahu pod šatorima svojim, ne poslušaše glasa Jahvina.

106:26 Zakle se tada podignutom rukom: sve će ih pokosit' u pustinji,

106:27 potomstvo njino međ' narode razbacat', njih razasut' po zemljama.

106:28 Posvetiše se Baal Peoru i jedoše žrtve bogova mrtvih.

106:29 Razjariše ga nedjelima svojim, i on na njih pošast baci.

106:30 Al' se Pinhas diže, sud izvrši i pošasti nesta tada.

106:31 U zasluge to mu uđe u sva pokoljenja dovijeka.

106:32 Razjariše ga opet kraj voda meripskih, i Mojsija zlo pogodi zbog njih,

106:33 jer mu duh već ogorčiše, nesmotrenu riječ izusti.

106:34 I ne istrijebiše naroda za koje im Jahve bješe naredio.

106:35 S poganima miješahu se, naučiše djela njina.

106:36 Štovahu likove njihove, koji im postaše zamka.

106:37 Žrtvovahu sinove svoje i svoje kćeri zlodusima.

106:38 Prolijevahu krv nevinu, krv sinova i kćeri svojih, koje žrtvovahu likovima kanaanskim. Zemlja bješe krvlju okaljana,

106:39 djelima se svojim uprljaše, učiniše preljub svojim nedjelima.

106:40 Na svoj narod Jahve srdžbom planu, zgadi mu se njegova baština.

106:41 Predade ih u ruke pogana te vladahu njima mrzitelji njini.

106:42 Mučili ih neprijatelji i tlačili rukom svojom.

106:43 Prečesto ih izbavljaše, al' ga razjariše naumima svojim: pokošeni bjehu za bezakonja svoja.

106:44 On pogleda opet na nevolju njinu kad njihove molitve začu

106:45 i sjeti se svog Saveza s njima, sažali se na njih u velikom milosrđu svome.

106:46 Učini da nađu milost u onih što ih bjehu zarobili.

106:47 Spasi nas, Jahve, Bože naš, i saberi nas od bezbožnih naroda da slavimo tvoje sveto ime, da se tvojom slavom ponosimo.

106:48 Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka dovijeka! I sav narod neka kaže: "Amen! Aleluja!"

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase