Main Index: Croatian Bible

 

Psalms 105

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

105:1 Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime, navješćujte među narodima djela njegova!

105:2 Pjevajte mu, svirajte mu, pripovijedajte sva njegova čudesa!

105:3 Dičite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih što traže Jahvu!

105:4 Tražite Jahvu i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice!

105:5 Sjetite se čudesa koja učini, njegovih čuda i sudova usta njegovih!

105:6 Abrahamov rod sluga je njegov, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!

105:7 On je Jahve, Bog naš; po svoj su zemlji njegovi sudovi!

105:8 On se uvijek sjeća svojega Saveza, riječi koju dade tisući naraštaja:

105:9 Saveza koji sklopi s Abrahamom i zakletve svoje Izaku.

105:10 Ustanovi je kao zakon Jakovu, Izraelu vječni Savez,

105:11 govoreći: "Tebi ću dati kanaansku zemlju kao dio u baštinu vašu."

105:12 Kad ih još bješe malo na broju, vrlo malo, i kad bjehu pridošlice u njoj,

105:13 išli su od naroda do naroda, iz jednoga kraljevstva k drugom narodu,

105:14 ali ne dopusti nikom da ih tlači, kažnjavaše zbog njih kraljeve:

105:15 "Ne dirajte u moje pomazanike, ne nanosite zla mojim prorocima!"

105:16 I on pozva glad na zemlju, sve zalihe uništi krušne.

105:17 Pred njima čovjeka posla: Josip u ropstvo bijaše prodan.

105:18 Sputaše uzama noge njegove, u gvožđe mu vrat staviše,

105:19 dok se ne ispuni proroštvo njegovo, Jahvina ga riječ potvrdi.

105:20 Kralj naredi da ga driješe, narÄodÄa poglavar oslobodi njega.

105:21 Za domaćina ga stavi kući svojoj, za nadstojnika sveg imanja svoga,

105:22 da velikaše njegove po volji uči i starce njegove mudrosti da vodi.

105:23 Tad Izrael u Egipat uđe, Jakov došljak bješe u Kamovoj zemlji.

105:24 Narod svoj umnoži veoma, učini ga jačim od dušmana.

105:25 Okrenu im srce da zamrze narod njegov, da slugama njegovim opaki budu.

105:26 Mojsija posla, slugu svoga, Arona, kog odabra.

105:27 Činjahu među njima znake njegove i čudesa u Kamovoj zemlji.

105:28 Posla tmine, i smrknu se, al' prkosiše oni riječima njegovim.

105:29 U krv im vode prometnu i pobi ribe njihove.

105:30 Zemljom im žabe provrvješe, prodriješe i u dvore kraljevske.

105:31 Reče, i muha roj doletje i komarci u sve kraje njine.

105:32 Mjesto kiše grOad im dade, ognjene munje po njihovoj zemlji.

105:33 Udari im lozu i smokve, polomi stabla u krajima njinim.

105:34 Reče, i skakavci dođoše i bezbrojne gusjenice s njima.

105:35 U zemlji im proždriješe svu bilinu, proždriješe rod njihovih njiva.

105:36 Pobi sve prvorođene u njihovoj zemlji, sve prvine snage njihove.

105:37 Izvede ih sa srebrom i zlatom; u plemenima njinim bolesnih ne bješe.

105:38 Odlasku njihovu Egipat se obradova, jer ga od njih strah spopade.

105:39 Rasprostro je oblak kao pokrov i oganj da se obnoć sja.

105:40 Zamoliše, i dovede prepelice, nebeskim ih kruhom tad nahrani.

105:41 Hrid rascijepi, i provri voda, pustinjom poteče kao rijeka.

105:42 Tad se sjeti svete riječi svoje što je zada sluzi svome Abrahamu.

105:43 Puk svoj s klicanjem izvede i s veseljem izabrane svoje.

105:44 I dade im zemlje poganske, trud naroda baštiniše,

105:45 da čuvaju naredbe njegove i zakone da mu paze. Aleluja!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase