Main Index: Croatian Bible

 

Psalms 89

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

89:1 Poučna pjesma. Ezrahijca Etana.

89:2 O ljubavi Jahvinoj pjevat ću dovijeka, kroza sva koljena vjernost ću tvoju naviještati.

89:3 Ti reče: "Zavijeke je sazdana ljubav moja!" U nebu utemelji vjernost svoju:

89:4 "Savez sklopih s izabranikom svojim, zakleh se Davidu, sluzi svome:

89:5 tvoje potomstvo održat ću dovijeka, za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje."

89:6 Nebesa veličaju čudesa tvoja, Jahve, i tvoju vjernost u zboru svetih.

89:7 TOa tko je u oblacima ravan Jahvi, tko li je Jahvi sličan među sinovima Božjim?

89:8 Bog je strahovit u zboru svetih, velik i strašan svima oko sebe.

89:9 Jahve, Bože nad Vojskama, tko je kao ti? Silan si, Jahve, i vjernost te okružuje.

89:10 Ti zapovijedaš bučnome moru, obuzdavaš silu valova njegovih;

89:11 ti sasječe Rahaba i zgazi, snažnom mišicom rasu dušmane svoje.

89:12 Tvoja su nebesa i tvoja je zemlja, zemljin krug ti si sazdao i sve što je na njemu;

89:13 sjever i jug ti si stvorio, Tabor i Hermon kliču imenu tvojemu.

89:14 Tvoja je mišica snažna, ruka čvrsta, desnica dignuta.

89:15 Pravda i Pravednost temelj su prijestolja tvoga, Ljubav i Istina koračaju pred tobom.

89:16 Blago narodu vičnu svetom klicanju, on hodi u sjaju lica tvojega, Jahve,

89:17 u tvom se imenu raduje svagda i tvojom se pravdom ponosi.

89:18 Jer ti si ures moći njegove, po tvojoj milosti raste snaga naša.

89:19 Jer Jahve je štit naš, Svetac Izraelov kralj je naš.

89:20 Nekoć si u viđenju govorio pobožnima svojim: "Junaku stavih krunu na glavu, izabranika iz naroda izdigoh;

89:21 nađoh Davida, slugu svoga, svetim ga svojim uljem pomazah,

89:22 da ruka moja svagda ostane s njime i moja mišica da ga krijepi.

89:23 Neće ga nadmudriti dušmanin, niti oboriti sin bezakonja.

89:24 Razbit ću pred njim protivnike njegove, pogubit ću mrzitelje njegove.

89:25 Vjernost moja i dobrota bit će s njime i u mome imenu rast će mu snaga.

89:26 Pružit ću njegovu ruku nad more, do Rijeke desnicu njegovu.

89:27 On će me zvati: 'Oče moj! Bože moj i hridi spasa mojega.'

89:28 A ja ću ga prvorođencem učiniti, najvišim među kraljevima svijeta.

89:29 Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju i Savez svoj vjeran.

89:30 Njegovo ću potomstvo učiniti vječnim i prijestolje mu kao dan nebeski.

89:31 Ako li mu sinovi Zakon moj ostave i ne budu hodili po naredbama mojim,

89:32 ako li prestupe odredbe moje i ne budu čuvali zapovijedi mojih;

89:33 šibom ću kazniti nedjelo njihovo, udarcima ljutim krivicu njihovu,

89:34 ali mu naklonosti svoje oduzeti neću niti ću prekršiti vjernosti svoje.

89:35 Neću povrijediti Saveza svojega i neću poreći obećanja svoga.

89:36 Jednom se zakleh svetošću svojom: Davida prevariti neću:

89:37 potomstvo će njegovo ostati dovijeka, prijestolje njegovo preda mnom kao sunce,

89:38 ostat će dovijeka kao mjesec, vjerni svjedok na nebu."

89:39 A sada ti ga odbi i odbaci, silno se razgnjevi na pomazanika svoga.

89:40 Prezre Savez sa slugom svojim i krunu njegovu do zemlje ponizi.

89:41 Razvali sve zidine njegove, njegove utvrde u ruševine baci.

89:42 Pljačkaju ga svi što naiđu, na ruglo je susjedima svojim.

89:43 Podiže desnicu dušmana njegovih i obradova protivnike njegove.

89:44 Otupi oštricu mača njegova, u boju mu ne pomože.

89:45 Njegovu sjaju kraj učini, njegovo prijestolje na zemlju obori.

89:46 Skratio si dane mladosti njegove, sramotom ga pokrio.

89:47 TOa dokle ćeš, Jahve? Zar ćeš se uvijek skrivati? Hoće li gnjev tvoj k'o oganj gorjeti?

89:48 Sjeti se kako je kratak život moj, kako si ljude prolazne stvorio!

89:49 Tko živ smrti vidjeti neće? Tko će od ruke Podzemlja dušu sačuvati?

89:50 Gdje li je, Jahve, tvoja dobrota iskonska kojom se Davidu zakle na vjernost svoju?

89:51 Sjeti se, Jahve, sramote slugu svojih: u srcu nosim svu mržnju pogana

89:52 s kojom nasrću dušmani tvoji, Jahve, s kojom nasrću na korake pomazanika tvoga.

89:53 Blagoslovljen Jahve dovijeka! Tako neka bude. Amen!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase