Main Index: Croatian Bible

 

Psalms 78

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

78:1 Poučna pjesma. Asafova. Poslušaj, narode moj, moju nauku, prikloni uho riječima usta mojih!

78:2 Otvorit ću svoja usta na pouku, iznijet ću tajne iz vremena davnih.

78:3 Ono što čusmo i saznasmo, što nam kazivahu oci,

78:4 nećemo kriti djeci njihovoj, predat ćemo budućem koljenu: slavu Jahvinu i silu njegovu i djela čudesna što ih učini.

78:5 Svjedočanstvo podiže on u Jakovu, Zakon postavi u Izraelu, da ono što naredi ocima našim oni djeci svojoj objave,

78:6 da sazna budući naraštaj, i sinovi koji će se roditi da djeci svojoj kazuju

78:7 da u Boga ufanje svoje stave i ne zaborave djela Božjih, već da vrše zapovijedi njegove,

78:8 kako ne bi bili, kao oci njihovi, naraštaj buntovan, prkosan - naraštaj srcem nestalan i duhom Bogu nevjeran.

78:9 Sinovi Efrajimovi, ratnici s lukom, u dan bitke okrenuše leđa.

78:10 Saveza s Bogom ne održaše i ne htjedoše hoditi po Zakonu njegovu.

78:11 Zaboraviše na djela njegova, na čudesa koja im pokaza.

78:12 Pred njihovim ocima činio je znakove u Egiptu, u Soanskom polju.

78:13 On more razdijeli i njih prevede, vode kao nasip uzdiže.

78:14 Danju ih vodio oblakom, a svu noć ognjem blistavim.

78:15 U pustinji hrid prolomi i napoji ih obilno kao iz bezdana.

78:16 Iz stijene izbi potoke te izvede vode k'o velike rijeke.

78:17 A oni jednako griješiše, prkosiše Višnjem u pustinji.

78:18 Boga su kušali u srcima svojim ištuć' jela svojoj pohlepnosti.

78:19 Prigovarali su Bogu i pitali: "Može li Gospod stol u pustinji prostrti?

78:20 Eno, udari u hrid, i voda poteče i provreše potoci: a može li dati i kruha, i mesa pružiti svome narodu?"

78:21 Kad to začu Jahve, gnjevom usplamtje: oganj se raspali protiv Jakova, srdžba se razjari protiv Izraela,

78:22 jer ne vjerovaše Bogu niti se u njegovu pomoć uzdaše.

78:23 Pa ozgo naredi oblaku i otvori brane nebeske,

78:24 k'o kišu prosu na njih mOanu da jedu i nahrani ih kruhom nebeskim.

78:25 Čovjek blagovaše kruh Jakih; on im dade hrane do sitosti.

78:26 Probudi na nebu vjetar istočni i svojom silom južnjak dovede.

78:27 Prosu na njih mesa k'o prašine i ptice krilatice k'o pijeska morskoga.

78:28 Padoše usred njihova tabora i oko šatora njihovih.

78:29 Jeli su i nasitili se, želju njihovu on im ispuni.

78:30 Još nisu svoju utažili pohlepu i jelo im još bješe u ustima,

78:31 kad se srdžba Božja na njih raspali: pokosi smrću prvake njihove i mladiće pobi Izraelove.

78:32 Uza sve to griješiše dalje i ne vjerovaše u čudesna djela njegova.

78:33 I skonča im dane jednim dahom i njihova ljeta naglim svršetkom.

78:34 Kad ih ubijaše, tražiše ga i opet pitahu za Boga;

78:35 spominjahu se da je Bog hridina njihova i Svevišnji njihov otkupitelj.

78:36 Ali ga opet ustima svojim varahu i jezikom svojim lagahu njemu.

78:37 Njihovo srce s njime ne bijaše, nit' bijahu vjerni Savezu njegovu.

78:38 A on im milosrdno grijeh praštao i nije ih posmicao; često je gnjev svoj susprezao da ne plane svom jarošću.

78:39 Spominjao se da su pOut i dah koji odlazi i ne vraća se više.

78:40 Koliko mu prkosiše u pustinji i žalostiše ga u samotnom kraju!

78:41 Sve nanovo iskušavahu Boga i vrijeđahu Sveca Izraelova

78:42 ne spominjuć' se ruke njegove ni dana kad ih od dušmana izbavi,

78:43 ni znakova njegovih u Egiptu, ni čudesnih djela u polju Soanskom.

78:44 U krv im pretvori rijeke i potoke, da ne piju.

78:45 Posla na njih obade da ih žderu i žabe da ih more.

78:46 I predade skakavcu žetvu njihovu, i plod muke njihove žderaču.

78:47 Vinograde im tučom udari, a mrazom smokvike njihove.

78:48 I predade grOadu njihova goveda i munjama stada njihova.

78:49 Obori na njih svu žestinu gnjeva svog, jarost, bijes i nevolju: posla na njih anđele nesreće.

78:50 I put gnjevu svojem otvori: ne poštedje im život od smrti, životinje im izruči pošasti.

78:51 Pobi u Egiptu sve prvorođeno, prvence u šatorju Hamovu.

78:52 I povede narod svoj kao ovce i vođaše ih kao stado kroz pustinju.

78:53 Pouzdano ih je vodio te se nisu bojali, a more je prekrilo dušmane njihove.

78:54 U Svetu zemlju svoju on ih odvede, na bregove što mu ih osvoji desnica.

78:55 Pred njima istjera pogane, konopom im podijeli baštinu, pod šatorjem njihovim naseli plemena izraelska.

78:56 A oni iskušavali i gnjevili Boga Višnjega i nisu držali zapovijedi njegovih.

78:57 Otpadoše, iznevjeriše se k'o oci njihovi, k'o luk nepouzdan oni zatajiše.

78:58 Na gnjev ga nagnaše svojim uzvišicama, na ljubomor navedoše kumirima svojim.

78:59 Bog vidje i gnjevom planu, odbaci posve Izraela.

78:60 I napusti boravište svoje u Šilu, Šator u kojem prebivaše s ljudima.

78:61 Preda u ropstvo snagu svoju i svoju diku u ruke dušmanske.

78:62 Narod svoj prepusti maču, raspali se na svoju baštinu.

78:63 Mladiće njihove oganj proguta, ne udaše se djevice njihove.

78:64 Svećenici njihovi padoše od mača, ne zaplakaše Oudove njihove.

78:65 Tad se k'o oda sna trgnu Gospodin, k'o ratnik vinom savladan.

78:66 Udari otraga dušmane svoje, sramotu im vječitu zadade.

78:67 On odbaci šator Josipov i Efrajimovo pleme ne odabra,

78:68 već odabra pleme Judino i goru Sion koja mu omilje.

78:69 Sagradi Svetište k'o nebo visoko, k'o zemlju utemelji ga dovijeka.

78:70 Izabra Davida, slugu svojega, uze ga od torova ovčjih;

78:71 odvede ga od ovaca dojilica da pase Jakova, narod njegov, Izraela, baštinu njegovu.

78:72 I pasao ih je srcem čestitim i brižljivim rukama vodio.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase