Main Index: Croatian Bible

Psalms 34

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

34:1 Davidov. Kada se David pravio ludim pred Abimelekom, a on $ALEF

34:2 Blagoslivljat ću Jahvu u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima! $BET

34:3 Nek' se Jahvom duša moja hvali: nek' čuju ponizni i nek' se raduju! $GIMEL

34:4 Veličajte sa mnom Jahvu, uzvisujmo ime njegovo zajedno! $DALET

34:5 Tražio sam Jahvu, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. $HE

34:6 U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša. $ZAJIN

34:7 Eto, jadnik vapi, a Jahve ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba. $HET

34:8 Anđeo Jahvin tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi. $TET

34:9 Kušajte i vidite kako dobar je Jahve: blago čovjeku koji se njemu utječe! $JOD

34:10 Bojte se Jahve, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje. $KAF

34:11 Osiromašiše mogućnici i gladuju, a koji traže Jahvu ne trpe oskudice. $LAMED

34:12 Dođite, djeco, i poslušajte me, učit ću vas strahu Gospodnjem. $MEM

34:13 O čovječe, ljubiš li život? Želiš li dane mnoge uživati dobra? $NUN

34:14 Jezik svoj oda zla suspreži i usne od riječi prijevarnih! $SAMEK

34:15 Zla se kloni, a čini dobro, traži mir i za njim idi! $PE

34:16 Oči Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove. $AJIN

34:17 Lice se Jahvino okreće protiv zločinaca da im spomen zatre na zemlji. $SADE

34:18 Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba. $KOF

34:19 Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava. $REŠ

34:20 Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja. $ŠIN

34:21 On čuva sve kosti njegove: ni jedna mu se neće slomiti. $TAU

34:22 Opakost bezbošca ubija, platit će koji mrze pravednika.

34:23 Jahve izbavlja duše slugu svojih, i neće platiti tko god se njemu utječe.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase