Main Index: Croatian Bible

 

Psalms 33

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

33:1 Pravednici, Jahvi kličite! Hvaliti ga pristoji se čestitima.

33:2 Slavite Jahvu na harfi, na liri od deset žica veličajte njega!

33:3 Pjesmu novu zapjevajte njemu i glazbala skladna popratite poklicima.

33:4 Jer prOava je riječ Jahvina i vjernost su sva djela njegova.

33:5 On ljubi pravdu i pravo: puna je zemlja dobrote Jahvine.

33:6 Jahvinom su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova.

33:7 Vodu morsku on sabire kao u mješinu i bezdane stavlja u spremišta.

33:8 Zemlja sva neka pred Jahvom strepi, neka ga se boje svi stanovnici svijeta!

33:9 Jer on reče - i sve postade, naredi - i sve se stvori.

33:10 Jahve razbija nakane pucima, mrsi namjere narodima.

33:11 Naum Jahvin dovijeka ostaje i misli srca njegova od koljena do koljena.

33:12 Blago narodu kojemu je Jahve Bog, Narodu koji on odabra sebi za baštinu!

33:13 Gospodin motri s nebesa i gleda sve sinove čovječje.

33:14 Iz svoga prebivališta motri sve stanovnike zemaljske:

33:15 on je svima srca stvorio i pazi na sva djela njihova.

33:16 Ne spasava kralja vojska mnogobrojna, ne spasava velika sila junaka.

33:17 Isprazno se od konja nadati spasenju, jačina njegova ne izbavlja.

33:18 Oko je Jahvino nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:

33:19 da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi.

33:20 Naša se duša Jahvi nada, on je pomoć i zaštita naša.

33:21 Srce nam se u njemu raduje, u njegovo sveto ime mi se uzdamo.

33:22 Neka dobrota tvoja, o Jahve, bude nad nama, kao što se mi u tebe uzdamo!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase