Main Index: Croatian Bible

Psalms 25

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

25:1 Davidov. $ALEF K tebi, Jahve, uzdižem dušu svoju, $BET

25:2 u tebe se uzdam, Bože moj: ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dušmani! $GIMEL

25:3 Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće: postidjet će se koji se lako iznevjere. $DALET

25:4 Pokaži mi, Jahve, svoje putove, nauči me svojim stazama! $HE

25:5 Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: $VAU u tebe se pouzdajem svagda. $ZAJIN

25:6 Spomeni se, Jahve, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. $HET

25:7 Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi - radi dobrote svoje, o Jahve! $TET

25:8 Jahve je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi. $JOD

25:9 On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome. $KAF

25:10 Sve su staze Jahvine istina i ljubav za onog koji čuva Savez njegov i propise. $LAMED

25:11 Jahve, radi svojeg imena grijeh moj mi oprosti, jer je velik. $MEM

25:12 Ima li koga da se boji Jahve? On će ga poučiti kojim će putem krenuti. $NUN

25:13 Duša će mu u sreći počivati, a potomci će njegovi zaposjesti zemlju. $SAMEK

25:14 Prisan je Jahve s onima koji ga se boje i Savez svoj objavljuje njima. $AJIN

25:15 K Jahvi su svagda oči moje upravljene, jer mi nogu izvlači iz zamke. $PE

25:16 Pogledaj na me i smiluj se meni, jer osamljen sam i nevoljan. $SADE

25:17 Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me!

25:18 Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje! $REŠ

25:19 Pogledaj dušmane moje: kako ih je mnogo i kakvom me mržnjom žestokom mrze. $ŠIN

25:20 Čuvaj dušu moju, izbavi me: neću se postidjeti, jer se tebi utekoh. $TAU

25:21 Nedužnost i čestitost nek' me štite, jer u tebe se uzdam, o Jahve.

25:22 Izbavi, Bože, Izraela iz sviju tjeskoba njegovih.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase