Main Index: Croatian Bible

Psalms 18

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

18:1 Učitelju zbora. Od Jahvina sluge Davida koji Jahvi ispjeva ovu pjesmu u onaj dan kad ga Jahve oslobodi iz ruku neprijatelja

18:2 Ljubim te, Jahve, kreposti moja!

18:3 Jahve, hridino moja, utvrdo moja spase moj; Bože moj, pećino moja kojoj se utječem, štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!

18:4 Zazvat ću Jahvu, hvale predostojna, i od dušmana bit ću izbavljen.

18:5 Valovi smrti okružiše mene, prestraviše me bujice pogubne.

18:6 Užad Podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me:

18:7 u nevolji zazvah Jahvu i Bogu svome zavapih. Iz svog Hrama zov mi začu, i vapaj moj mu do ušiju doprije.

18:8 I zemlja se potrese i uzdrhta, uzdrmaše se temelji gora, pokrenuše se, jer On gnjevom planu.

18:9 Iz nosnica mu dim se diže, iz usta mu oganj liznu, ugljevlje živo od njega plamsa.

18:10 On nagnu nebesa i siđe, pod nogama oblaci mu mračni.

18:11 Na keruba stade i poletje; na krilima vjetra zaplovi.

18:12 Ogrnu se mrakom kao koprenom, prekri se tamnim vodama i oblacima tmastim,

18:13 od blijeska pred licem njegovim užga se ugljevlje plameno.

18:14 Jahve s neba zagrmje, Svevišnjega glas se ori.

18:15 Odape strijele i dušmane rasu, izbaci munje i na zemlju ih obori.

18:16 Morska se dna pokazaše, i temelji svijeta postaše goli od strašne prijetnje Jahvine, od olujna daha gnjeva njegova.

18:17 On pruži s neba ruku i mene prihvati, iz silnih voda on me izbavi.

18:18 Od protivnika moćnog mene oslobodi, od dušmana mojih jačih od mene.

18:19 Navališe na me u dan zlosretni, ali me Jahve zaštiti,

18:20 na polje prostrano izvede me, spasi me jer sam mu mio.

18:21 Po pravednosti mojoj Jahve mi uzvrati, po čistoći ruku mojih on me nagradi,

18:22 jer čuvah putove Jahvine, od Boga se svoga ne udaljih.

18:23 Odredbe njegove sve su mi pred očima, zapovijedi njegove nisam odbacio,

18:24 do srži odan njemu sam bio, čuvam se grijeha svakoga.

18:25 Jahve mi po pravdi mojoj vrati, čistoću ruku mojih vidje.

18:26 S prijateljem ti si prijatelj, poštenu poštenjem uzvraćaš.

18:27 S čovjekom čistim ti si čist, a lukavca izigravaš,

18:28 jer narodu poniženu spasenje donosiš, a ponižavaš oči ohole.

18:29 Jahve, ti moju svjetiljku užižeš, Bože, tminu moju obasjavaš:

18:30 s tobom udaram na čete dušmanske, s Bogom svojim preskačem zidine.

18:31 Savršeni su puti Gospodnji, i rijeEje Božja ognjem kušana. On, samo on, štit je svima koji se k njemu utječu.

18:32 Jer tko je Bog osim Jahve? Tko li je hridina osim Boga našega?

18:33 Taj Bog me snagom opasuje, stere mi put besprijekoran,

18:34 noge mi dade brze k'o u košute i postavi me na visine čvrste,

18:35 ruke mi za borbu uvježba i mišice da luk mjedeni napinju.

18:36 Daješ mi štit svoj koji spasava, tvoja me desnica drži, tvoja me brižljivost uzvisi.

18:37 Pouzdanje daješ mom koraku, i noge mi više ne posrću.

18:38 Pognah svoje dušmane i dostigoh, i ne vratih se dok ih ne uništih.

18:39 Obaram ih, ne mogu se dići, padaju, pod nogama mi leže.

18:40 Ti me opasa snagom za borbu, a protivnike moje meni podloži.

18:41 Ti dušmane moje u bijeg natjera, i rasprših one koji su me mrzili.

18:42 Vapiju u pomoE- nikog da pomogne; vapiju Jahvi - ne odaziva se.

18:43 Smrvih ih kao prah na vjetru, zgazih ih k'o blato na putu.

18:44 Ti me izbavi od bune u mom narodu, postavi me glavarom pogana, puk koji ne poznavah služi mi.

18:45 Svaki moj šapat pokorno on sluša, sinovi tuđinci meni laskaju;

18:46 sinovi tuđinski gube srčanost, izlaze dršćuE iz svojih utvrda.

18:47 Živio Jahve! Blagoslovljena hridina moja! Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!

18:48 Bog koji mi daje osvetu i narode meni pokorava.

18:49 Od dušmana me mojih izbavljaš i nad protivnike me moje izdižeš, ti mene od čovjeka silnika spasavaš.

18:50 Zato te slavim, Jahve, među pucima i psalam pjevam tvome Imenu:

18:51 umnožio si pobjede kralju svojemu, pomazaniku svome milost si iskazao, Davidu i potomstvu njegovu navijeke.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase