Main Index: Croatian Bible

 

Psalms 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

7:1 Tužaljka. Davidova. Ispjeva je Jahvi zbog Kuša Benjaminovca.

7:2 O Jahve, Bože moj, tebi se utječem, od svih progonitelja spasi me, oslobodi,

7:3 da mi dušu ne zgrabe kao lav što razdire, a nema tko da izbavi.

7:4 Jahve, Bože moj, ako to učinih, ako je nepravda na rukama mojim,

7:5 ako zlom uzvratih prijatelju, ili oplijenih nepravedna tužitelja:

7:6 neka mi dušmanin progoni dušu i zgrabi je, neka mi život u zemlju satre i jetru u prašinu baci.

7:7 Ustani, Jahve, u svom gnjevu, digni se na bijes tlačitelja mojih. Probudi se! Sud mi sazovi!

7:8 Neka te okruži skupština narodna, nad njom sjedni visoko!

7:9 O Jahve, dosudi mi pravo po pravosti mojoj i po nevinosti koja je u meni.

7:10 Dokrajči bezakonje zlotvora, pravedna podigni, pravedni Bože koji proničeš srca i bubrege.

7:11 Meni je štit Bog koji spasava čestita srca.

7:12 Bog je pravedan sudac, on povazdan prijeti:

7:13 ako se ne obrate, mač će naoštriti, luk će svoj zapet' i pravo smjerit'.

7:14 Spremit će za njih smrtonosno oružje, strijele će svoje užariti.

7:15 Eto, zlotvor zače nepravdu, otrudnje pakošću i podlost rodi.

7:16 Iskopa jamu i prodube; sam u jamu svoju pade!

7:17 Pakost će njegova pasti njemu na glavu, njemu na tjeme okrenut se nasilje njegovo.

7:18 A ja ću hvaliti Jahvu zbog pravde njegove i pjevat ću imenu Jahve višnjega.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase