Main Index: Croatian Bible

Numbers 33

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

33:1 Ovo su postaje Izraelaca što ih prijeđoše kad iziđoše iz zemlje egipatske u svojim četama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim.

33:2 Na zapovijed Jahvinu Mojsije je bilježio polazne točke njihova putovanja. Ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim točkama.

33:3 Iz Ramsesa krenuše u prvome mjesecu. Bio je petnaesti dan prvoga mjeseca - sutradan poslije Pashe - kad se Izraelci zaputiše uzdignutih pesnica i naočigled sviju Egipćana,

33:4 dok su Egipćani pokopavali one koje je Jahve između njih pobio, to jest sve prvorođence, i tako nad njihovim božanstvima izvršio pravdu.

33:5 Krenu dakle Izraelci iz Ramsesa i utabore se u Sukotu.

33:6 Zatim odu iz Sukota i utabore se u Etamu, baš na rubu pustinje.

33:7 Pođu iz Etama, a onda okrenu prema Pi Hahirotu, koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. Tabore postave pred Migdolom.

33:8 Krenu od Pi Hahirota i prijeđu posred mora u pustinju. Išli su tri dana pustinjom Etanom, a onda se utabore u Mari.

33:9 Zatim odu iz Mare i stignu u Elim. U Elimu je bilo dvanaest izvor-voda i sedamdeset palma. Tu su se utaborili.

33:10 Potom krenu iz Elima te se utabore uz Crveno more.

33:11 A otišavši od Crvenog mora, utabore se u pustinji Sinu.

33:12 Potom odu iz pustinje Sina i postave tabore u Dofki.

33:13 Otišavši iz Dofke, utabore se u Alušu.

33:14 Krenu iz Aluša i utabore se u Refidimu. Tu narod nije imao vode da pije.

33:15 Odu iz Refidima te se utabore u Sinajskoj pustinji.

33:16 Krenu iz Sinajske pustinje te se utabore u Kibrot Hataavi.

33:17 Odu iz Kibrot Hataave te se utabore u Haserotu.

33:18 Onda odu iz Haserota i utabore se u Ritmi.

33:19 Krenu iz Ritme i utabore se u Rimon Peresu.

33:20 Odu iz Rimon Peresa i utabore se u Libni.

33:21 Iz Libne odu i utabore se u Risi.

33:22 Odu iz Rise te se utabore u Kehelati.

33:23 Odu iz Kehelate i utabore se na brdu Šeferu.

33:24 Odu s brda Šefera i utabore se u Haradi.

33:25 Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu.

33:26 Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu.

33:27 Odu iz Tahata i utabore se u Tarahu.

33:28 Iz Taraha odu i utabore se u Mitki.

33:29 Odu iz Mitke i utabore se u Hašmoni.

33:30 Iz Hašmone odu i utabore se u Moserotu.

33:31 Odu iz Moserota i utabore se u Bene Jaakanu.

33:32 Odu iz Bene Jaakana i utabore se u Hor Gidgadu.

33:33 Odu iz Hor Gidgada i utabore se u Jotbati.

33:34 Odu iz Jotbate i utabore se u Abroni.

33:35 Iz Abrone odu i utabore se u Esion Geberu.

33:36 Iz Esion Gebera odu i utabore se u pustinji Sinu, to jest u Kadešu.

33:37 Iz Kadeša krenu te se utabore na brdu Horu, na granici zemlje edomske.

33:38 Na zapovijed Jahvinu svećenik se Aron pope na brdo Hor i tu umre na prvi dan petoga mjeseca, u četrdesetoj godini nakon izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje.

33:39 Aronu je bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je preminuo na brdu Horu.

33:40 Aradski kralj, Kanaanac, koji je živio u kanaanskom kraju Negebu, čuo je o dolasku Izraelaca.

33:41 S brda Hora odu te se utabore u Salmoni.

33:42 Odu iz Salmone i utabore se u Punonu.

33:43 Odu iz Punona i utabore se u Obotu.

33:44 Odu iz Obota i utabore se na moapskom području u Ije-Abarimu.

33:45 Odu iz Ije-Abarima i utabore se u Dibon Gadu.

33:46 Iz Dibon Gada odu i utabore se u Almon Diblatajimu.

33:47 Iz Almon Diblatajima odu i utabore se na Abarimskim bregovima, pred Nebom.

33:48 Odu s Abarimskih bregova i utabore se na Moapskim poljanama, uz Jordan, nasuprot Jerihonu;

33:49 taborovali su uz Jordan od Bet Haješimota sve do Abel Hašitima na Moapskim poljanama.

33:50 Na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, Jahve reče Mojsiju:

33:51 "Ovako reci Izraelcima: 'Kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku,

33:52 potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove slike; uništite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzvišice porušite.

33:53 Onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite, jer sam vam je predao da je zaposjednete.

33:54 Zemlju razdijelite kockom među svoje rodove. Brojnijem povećajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema otačkim plemenima dijelite im baštinu.

33:55 Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda će oni koje od njih na životu ostavite biti trnje u vašim očima i bodljike u vašim bokovima; dosađivat će vam u zemlji u kojoj budete živjeli

33:56 i postupit ću s vama kako sam mislio postupiti s njima.'"

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase