Main Index: Croatian Bible

Exodus 40

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

40:1 Reče Jahve Mojsiju:

40:2 "Na prvi dan prvoga mjeseca podigni Prebivalište, Šator sastanka.

40:3 Ondje postavi Kovčeg svjedočanstva, onda Kovčeg zakloni zavjesom.

40:4 Potom unesi stol i što na nj spada poredaj; unesi i svijećnjak i svijeće mu pripremi.

40:5 A zlatni žrtvenik za kađenje postavi pred Kovčeg svjedočanstva. Onda objesi zastor nad ulazom u Prebivalište.

40:6 Stavi žrtvenik za žrtve paljenice pred ulaz Prebivališta, Šatora sastanka.

40:7 Između Šatora sastanka i žrtvenika smjesti umivaonik i u nj nalij vode.

40:8 Naokolo napravi dvorište i objesi zastor nad dvorišnim ulazom.

40:9 Zatim uzmi ulja za pomazanje pa pomaži Prebivalište i sve što je u njemu; posveti ga i sav njegov pribor, pa će svetim postati.

40:10 Pomaži potom žrtvenik za žrtve paljenice i sav njegov pribor; posveti žrtvenik i presvetim će žrtvenik postati.

40:11 Pomaži umivaonik s njegovim stalkom: posveti ga!

40:12 Dovedi zatim Arona i njegove sinove na ulaz Šatora sastanka pa ih operi vodom.

40:13 Stavi onda na Arona posvećenu odjeću; pomaži ga i posveti da mi služi kao svećenik.

40:14 Dovedi i njegove sinove, na njih stavi košulje

40:15 i pomaži ih, kako si pomazao i njihova oca, da mi služe kao svećenici. Njihovo pomazanje neka ih uvede u vječno svećenstvo u sve njihove naraštaje."

40:16 Tako Mojsije učini. Kako mu je Jahve naredio, sve je tako i učinio.

40:17 Prvoga dana prvoga mjeseca druge godine Prebivalište bi podignuto.

40:18 Ovako Mojsije namjesti Prebivalište: razmjesti njegova podnožja, onda uspravi njegove trenice, zatim postavi priječnice i podiže stupove.

40:19 Zatim raspne Šator nad Prebivalište, a povrh njega stavi pokrov Šatora, kako je Jahve Mojsiju naredio.

40:20 Uze onda Svjedočanstvo i stavi ga u Kovčeg; na Kovčeg postavi motke; onda stavi Pomirilište ozgo na Kovčeg.

40:21 Potom unese Kovčeg u Prebivalište; objesi zavjesu za zaklon. Tako zastre Kovčeg svjedočanstva, kako je Jahve i naredio Mojsiju.

40:22 Zatim postavi stol u Šator sastanka, Prebivalištu sa sjeverne strane, ali izvan zavjese.

40:23 Po njemu poreda kruhove pred Jahvom, kako je Jahve naredio Mojsiju.

40:24 Onda smjesti svijećnjak u Šator sastanka naprama stolu, na južnoj strani Prebivališta.

40:25 I postavi svjetiljke pred Jahvom, kako je Jahve naredio Mojsiju.

40:26 Zlatni žrtvenik smjesti u Šator sastanka, pred zavjesu.

40:27 Na njemu zapali miomirisnog tamjana, kako je Jahve naredio Mojsiju.

40:28 Poslije toga stavi zavjesu na ulaz u Prebivalište.

40:29 Kod ulaza u Prebivalište, u Šator sastanka, postavi žrtvenik za žrtve paljenice. Na njemu prinese žrtvu paljenicu i žrtvu od žita, kako je Jahve naredio Mojsiju.

40:30 Između Šatora sastanka i žrtvenika smjesti umivaonik pa u nj ulije vode za pranje.

40:31 Iz njega su Mojsije, Aron i njegovi sinovi prali svoje ruke i svoje noge.

40:32 A prali su se kad su ulazili u Šator sastanka i kad su pristupali k žrtveniku, kako je Jahve naredio Mojsiju.

40:33 Napokon Mojsije napravi dvorište oko Prebivališta i žrtvenika i postavi zavjesu na dvorišnim vratima. Tako Mojsije završi taj posao.

40:34 A onda oblak prekri Šator sastanka i slava Jahvina ispuni Prebivalište.

40:35 Mojsije nije mogao ući u Šator sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Jahvine koja je ispunjala Prebivalište.

40:36 Sve vrijeme njihova putovanja, kad god bi se oblak digao s Prebivališta, Izraelci bi krenuli;

40:37 ali ako se oblak ne bi digao, ni oni ne bi na put polazili sve do dana dok se ne bi digao.

40:38 Jer sve vrijeme njihova putovanja oblak Jahvin danju stajaše nad Prebivalištem, a noću bi se u oblaku pojavila vatra vidljiva svemu domu Izraelovu.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase