Main Index: Croatian Bible

Exodus 25

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

25:1 Jahve reče Mojsiju:

25:2 "Reci Izraelcima da me darivaju, a vi primajte darove u moju čast od svakoga koji daje od srca.

25:3 A primajte ove darove: zlato, srebro i tuč;

25:4 ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan;

25:5 učinjene ovnujske kože, pa fine kože; bagremovo drvo;

25:6 ulje za svjetlo; mirodije za ulje pomazanja i miomirisno kađenje;

25:7 oniks i drugo drago kamenje koje će se umetnuti u oplećak i naprsnik.

25:8 Neka mi sagrade Svetište da mogu boraviti među njima.

25:9 Pri gradnji Prebivališta i svega u njemu postupi točno prema uzorku koji ti pokažem."

25:10 "Od bagremova drva neka naprave Kovčeg: dva i po lakta dug, lakat i po širok i lakat i po visok.

25:11 Okuj ga čistim zlatom, okuj ga izvana i iznutra; a oko njega stavi naokolo završni pojas od zlata.

25:12 Salij za nj četiri zlatna koluta; prikuj ih za četiri njegove noge; dva koluta s jedne strane, a dva s druge.

25:13 Od bagremova drva napravi i motke te ih u zlato okuj.

25:14 Onda provuci motke kroz kolutove sa strana Kovčega da se na njima Kovčeg nosi.

25:15 Neka motke ostanu u kolutima Kovčega; neka se iz njih ne izvlače.

25:16 Svjedočanstvo koje ću ti predati - u Kovčeg položi."

25:17 "Pomirilište napravi također od čistoga zlata. Neka bude dugo dva i pol lakta, a široko lakat i pol.

25:18 Skuj i dva kerubina od zlata za oba kraja Pomirilišta.

25:19 Napravi jednoga kerubina za jedan kraj, a drugoga kerubina za drugi kraj. Pričvrsti ih na oba kraja Pomirilišta da s njim sačinjavaju jedan komad.

25:20 Kerubini neka dignu svoja krila uvis tako da svojim krilima zaklanjaju Pomirilište. Neka budu licem okrenuti jedan prema drugome, ali tako da lica kerubina gledaju u Pomirilište.

25:21 Stavi na Kovčeg Pomirilište, a u Kovčeg položi ploče Svjedočanstva što ću ti ih dati.

25:22 Tu ću se ja s tobom sastajati i ozgo ću ti, iznad Pomirilišta - između ona dva kerubina što su na Kovčegu ploča Svjedočanstva - saopćavati sve zapovijedi namijenjene Izraelcima."

25:23 "Napravi od bagremova drva stol dva lakta dug, lakat širok, a lakat i pol visok.

25:24 U čisto ga zlato obloži i načini mu naokolo završni pojas od zlata.

25:25 Naokolo mu načini obrub, podlanicu širok, a onda po obrubu stavi završni pojas od zlata.

25:26 Nadalje, uspravi mu četiri koluta od zlata pa mu ih pričvrsti na njegova četiri nožna ugla.

25:27 Neka su kolutovi tik pod obrubom da služe kao kvake motkama za nošenje stola.

25:28 Motke napravi od bagremova drva i u zlato ih okuj. O njima će se stol nositi.

25:29 Za nj onda napravi: zdjele, varjače, vrčeve i pehare za izlijevanje prinosa. Načini ih od čistoga zlata.

25:30 Na stol svagda stavljaj pred moje lice prineseni kruh."

25:31 "Načini svijećnjak od čistoga zlata. Svijećnjak neka bude skovan. Njegovo podnožje, njegov stalak, njegove čaše, čaške i latice - sve neka bude od jednoga komada.

25:32 Šest krakova neka mu izbija sa strana: tri kraka s jedne strane stalka, a tri kraka s druge strane stalka.

25:33 Na jednome kraku neka budu tri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama. Tako za svih šest krakova što budu izbijali iz stalka svijećnjaka.

25:34 Na samome svijećnjaku neka budu četiri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama.

25:35 Čaška ispod dva kraka, sačinjavajući jedan komad s njime; onda čaška ispod druga dva kraka, od jednoga komada s njime, pa čaška ispod dva posljednja kraka, od jednoga komada s njime. Tako za svih šest krakova što iz stalka budu izbijali.

25:36 Njihove čaške i njihovi krakovi sačinjavat će jedan komad s njim - sve skovano u jednome komadu od čistoga zlata.

25:37 Napravi i sedam svjetiljaka za njih. Svjetiljke neka tako budu postavljene da osvjetljuju prostor sprijeda.

25:38 Usekači i pepeljare za njih neka su od čistoga zlata.

25:39 Upotrijebi talenat čistoga zlata za svijećnjak i sav njegov pribor.

25:40 Pazi! Načini ih prema uzorku koji ti je na brdu pokazan."

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase