Main Index: Croatian Bible

Exodus 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

1:1 Ovo su imena Izraelovih sinova koji su s Jakovom sišli u Egipat, svaki sa svojim domom:

1:2 Ruben, Šimun, Levi i Juda;

1:3 Jisakar, Zebulun i Benjamin;

1:4 Dan i Naftali; Gad i Ašer.

1:5 U svemu Jakovljevih potomaka bijaše sedamdeset duša. A Josip je već bio u Egiptu.

1:6 I umre Josip, a pomru i sva njegova braća i sav onaj naraštaj.

1:7 Ali su Izraelci bili rodni, namnožili se i silno ojačali, tako da su napučili zemlju.

1:8 Uto u Egiptu zavlada novi kralj koji nije poznavao Josipa.

1:9 I reče on svome puku: "Eto, sinovi su Izraelovi postali narod brojan i moćniji od nas.

1:10 Hajde, postupimo mudro s njima: spriječimo im porast, da se u slučaju rata ne pridruže našim neprijateljima, da ne udare na nas i napokon ne odu iz zemlje."

1:11 I postaviše nad njima nadglednike da ih tlače teškim radovima. Tako su faraonu sagradili gradove-skladišta: Pitom i Ramses.

1:12 Ali što su ih više tlačili, oni se još više množili, napredovali i širili se, tako da su Egipćani strahovali od Izraelaca.

1:13 I Egipćani se okrutno obore na Izraelce.

1:14 Ogorčavali su im život teškim radovima: pravljenjem meljte i opeke, različitim poljskim poslovima i svakovrsnim naporima koje im nemilosrdno nametahu.

1:15 Egipatski se kralj obrati i na hebrejske babice, od kojih jednoj bijaše ime Šifra, a drugoj Pua, pa im naredi:

1:16 "Kad u porodu pomažete Hebrejkama, dobro pogledajte oba kamena sjedala: ako je muško dijete, ubijte ga; ako je žensko, neka živi.

1:17 Ali su se babice bojale Boga i nisu činile kako im je naredio egipatski kralj, nego su ostavljale na životu mušku djecu.

1:18 Stoga egipatski kralj pozove babice pa im rekne: "Zašto ste tako radile i na životu ostavljale mušku djecu?"

1:19 Nato babice odgovore faraonu: "Hebrejke nisu kao egipatske žene. One su životne. Prije nego babica dođe k njima, one već rode."

1:20 Bog je to babicama za dobro primio. Narod se množio i silno porastao.

1:21 A kako su se babice bojale Boga, on ih obdari potomstvom.

1:22 Onda faraon izda naredbu svemu svome narodu: "Svako muško dijete koje se rodi Hebrejima bacite u Rijeku! Na životu ostavite samo žensku djecu."

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase