Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Revelation 21

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]

21:1 и имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал.

21:2 Градът имаше голяма и висока стена, с дванадесет порти, и на портите дванадесет ангела, и надписани над портите имена, които са имената на дванадесетте племена на израилтяните:

21:3 откъм изток три порти, откъм север три порти, откъм юг три порти и откъм запад три порти.

21:4 И градската стена имаше дванадесет основни камъка с дванадесет имена на тях, имената на дванадесетте апостоли на Агнето.

21:5 И тоя, който говореше с мене, имаше за мярка златна тръст, за да измери града, портите и стената му.

21:6 Градът беше четвъртит, с дължина равна на широчината му; и като измери града с тръстта, излезе дванадесет хиляди стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви.

21:7 Измери и стената му, която излезе сто и четиридесет и четири лакти; а това беше човешка мярка, употребена от ангела.

21:8 Стената му беше оградена от яспис, а самият град от чисто злато, подобно на чисто стъкло.

21:9 Основните камъни на градските стени бяха украсени със всякакви скъпоценни камъни: първият основен камък беше яспис, вторият сапфир, третият халкидон, четвъртият смарагд,

21:10 петият сардоникс, шестият сард, седмият хрисолит, осмият вирил, деветият топаз, десетият хрисопрас, единадесетият яцинт, дванадесетият аметист.

21:11 И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера; всяка порта бе от един бисер; и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло.

21:12 И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето.

21:13 И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето.

21:14 И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще донасят в него своите славни неща.

21:15 Портите му не ще се затварят денем, (а* нощ не ще има там); (* Гръцки: Защото)

21:16 па и народите ще донасят в него славните си и ценни неща.

21:17 И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето.

21:18 След това, ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше (Или: Която беше.) всред улицата му.

21:19 И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите.

21:20 Нищо проклето не ще има вече; и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него, и Неговите слуги ще Му служат.

21:21 Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им.

21:22 Нощ не ще има вече; и не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове.

21:23 И рече ми: Тия думи са верни и истинни; и Господ Бог на пророческите духове, прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане.

21:24 И, ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тая книга пророчество.

21:25 Аз, Иоан, съм, който чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми, беше показал това.

21:26 Но той ми рече: Недей! Аз съм служител на тебе и на братята ти пророци и на тия, които пазят думите на тая книга. Поклони се Богу.

21:27 Още ми каза: Не запечатвай думите на написаното в тая книга пророчество; защото времето за изпълнението му е близу.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase