Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Revelation 4

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]

4:1 Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш, слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко, и поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.

4:2 И видях в десницата на седещия на престола книга, написана отвътре и отвън запечатана със седем печата.

4:3 И видях, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: Кой е достоен да разгъне книгата и разпечата печатите й?

4:4 И никой, нито на небето, нито на земята, не можеше да разгъне книгата нито да я гледа.

4:5 И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгъне книгата нито да я гледа.

4:6 Но един от старците ми каза: "Недей плака: ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата".

4:7 И видях между престола и четирите живи същества между тях и старците, че стоеше Агне като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя.

4:8 И то дойде та взе книгата из десницата на седещия на престола.

4:9 И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесетте и четири старци паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши пълни с темян, които са молитвите на светиите.

4:10 И пеят нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й: защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ

4:11 и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници: и те царуват на земята.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase