Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Revelation 1

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]

1:1 Каквото виждаш напиши на книга, и прати го до седемте църкви: до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия.

1:2 И обърнах се да видя Този (Гръцки: Гласът. ), Който ми проговори; и като се обърнах, видях седем златни светилника;

1:3 и всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите си със златен пояс;

1:4 а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му, като огнен пламък;

1:5 и нозете Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена: а гласът Му беше като на много води;

1:6 и имаше в десницата Си седем звезди; и от устата му излизаше меч остър и от двете страни; и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си.

1:7 И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият;

1:8 бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.

1:9 Напиши, прочее, това, което си видял, и що значи, и това, което има да стане подире,

1:10 тайната на седемте звезди, които видя в десницата Ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника са седемте църкви.

1:11 До ангела на ефеската църква пиши: Това казва Оня, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника;

1:12 Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, (а не са), и си ги намерил лъжливи;

1:13 и имаш търпение, и за Моето име си издържал, и не си се уморил.

1:14 Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов.

1:15 И тъй, спомни си откъде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш.

1:16 Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя,

1:17 Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [всред] Божия рай.

1:18 До ангела на смирненската църква пиши: Това казва първият и последният, Който стана мъртъв и оживя.

1:19 Зная [твоите дела], твоята скръб и сиромашия, (но пак си богат), и как те клеветят ония които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога.

1:20 Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase