Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 John 1

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]

1:1 Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай<$FИли утешител Вж. Йоан 14:16> при Отца, Исуса Христа праведния.

1:2 Той е омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.

1:3 Дечица, и сега пребъдвайте в Него, та когато се яви, да имате дръзновение, и да се не посрамим пред Него в пришествието Му.

1:4 Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.

1:5 И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му

1:6 Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е, и истината не е в него.

1:7 Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.

1:8 Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.

1:9 Възлюбени, не е нова заповедта, която ви пиша, но е стара заповед, която сте имали отначало; старата заповед е словото, което сте чули.

1:10 Но пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинско и в Него и във вас; защото тъмнината преминава, и истинската светлина вече свети.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase