Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Peter 3

  [1]   [2]   [3]

3:1 Прочее, понеже всичкото това ще се стопи, какви трябва да сте вие в своето живеене и в благочестие,

3:2 като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!

3:3 А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.

3:4 Затова, възлюблени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си.

3:5 И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост.

3:6 както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел.

3:7 И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си.

3:8 Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин.

3:9 Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, за Словото на Живота,_

3:10 (защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам),_

3:11 това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос.

3:12 И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост.

3:13 И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.

3:14 Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината.

3:15 Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.

3:16 Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.

3:17 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.

3:18 Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бог лъжец, и Неговото слово не е в нас.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase