Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Peter 1

  [1]   [2]   [3]

1:1 Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.

1:2 Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите.

1:3 И мисля, че е право, докато съм в тая телесна хижа, да ви подтиквам чрез напомняне;

1:4 понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос.

1:5 Даже ще се постарая щото вие и след смъртта ми, да можете всякога да помните тия работи.

1:6 Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитроизмислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие.

1:7 Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде от Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.

1:8 Тоя глас чухме сами ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на светата планина.

1:9 И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви.

1:10 И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля:

1:11 защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Святия Дух.

1:12 Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел.

1:13 И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули.

1:14 От лакомство те ще ви мамят с присторени думи; но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя, и тяхното погубление не дреме.

1:15 Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат вардени за съд;

1:16 и ако не пощади стария свят, но опази с още седем души Ноя, проповедника на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят;

1:17 тъй също, ако Той осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие,

1:18 но избави праведния Лот, комуто бе досадил развратния живот на нечестивите;

1:19 (защото тоя праведен човек, като живееше между тях измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела);

1:20 то знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден,

1:21 а особено тия, които с нечисто пожелание следват плътските страсти и презират властта. Смели и упорити, те не се страхуват да хулят славните същества;


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase