Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Peter 4

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]

4:1 Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии словеса; ако служи някой, нека служи като такъв, който действува със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, Комуто е славата и господството до вечни векове. Амин.

4:2 Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно;

4:3 но радвайте се за гдето с това вие имате обещание в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава.

4:4 Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас [откъм тях се хули, а откъм вас се прославя].

4:5 Никой от вас да не страда като убиец, или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи.

4:6 Но, ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име.

4:7 Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие; и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на тия, които не се покоряват на Божието благовестие?

4:8 И ако праведният едва се спасява, то нечистият и грешният где ще се явят?

4:9 Затова и тия, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.

4:10 Прочее, презвитерите, които са между вас, увещавам аз който тоже съм презвитер и свидетел на Христовите страдания и участник на славата, която има да се яви:

4:11 Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие;

4:12 нито като че господарувате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото.

4:13 И когато се яви Пастиреначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва.

4:14 Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите, да! всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.

4:15 И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно;

4:16 и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.

4:17 Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.

4:18 Съпротивете се нему, стоейки твърдо във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят от братята ви в света.

4:19 А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви усъвършенствува, утвърди, укрепи [и направи непоколебими], след като пострадате малко.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase