Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


James 5

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]

5:1 Братя, вземайте за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говореха за Господното име.

5:2 Ето, ублажаваме ония, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Йоана, и видели сте сетнината въздадена нему от Господа, че Господ е много жалостив и милостив.

5:3 А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито в друга някоя клетва, но нека бъде вашето говорене: Да, да, и: Не, не, за да не паднете под осъждане.

5:4 Зле ли страда някой от вас? нека се моли. Весел ли е някой? нека пее хваления.

5:5 И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят.

5:6 И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

5:7 Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не вали дъжд на земята три години и шест месеца;

5:8 и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.

5:9 Братя мои, ако някой от вас заблуди от истината, и един го обърне,

5:10 нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове.

5:11 Петър, апостол Исус Христов, до избраните пришелци, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Азия, Витиния,

5:12 избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христова; благодат и мир да ви се умножи.

5:13 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез въскресението на Исуса Христа от мъртвите.

5:14 за наследство нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за вас,

5:15 които с божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време.

5:16 В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни изпитни,

5:17 С цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос;

5:18 Когото любите без да сте Го видели, в Когото вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,

5:19 като получавате следствието на вярата си, спасението душите си.

5:20 За това спасение претърсваха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас;


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase