Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Hebrews 10

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

10:1 С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло еднаж за винаги.

10:2 И всеки свещеник, като стои та служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове;

10:3 но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога.

10:4 та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие.

10:5 Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават.

10:6 А и Светия Дух ни свидетелствува за това; защото след като е казал: –

10:7 "Ето заветът, който ще направя с тях След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърдцата им, И ще ги напиша в умовете им", прибавя:

10:8 "И греховете им и беззаконията им няма да помня вече".

10:9 А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях.

10:10 И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището,

10:11 през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си,

10:12 и като имаме велик Свещеник над Божия дом,

10:13 нека пристъпваме с искрено сърдце в пълна вяра, със сърдца очистени от лукава съвест ( Или: Поръсена от нечиста съвест ) и с тяло измито в чиста вода;

10:14 нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал;

10:15 и нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела,

10:16 като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.

10:17 Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове,

10:18 но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците.

10:19 Някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели;

10:20 тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи оня, който е потъпкал Божия Син, и е счел за просто нещо проляната при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?

10:21 Защото познаваме Този, Който е рекъл: "На Мене принадлежи възмездието, Аз ще сторя въздаяние"; и пак: "Господ ще съди людете Си".

10:22 Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог.

10:23 Припомняйте си още за първите дни, когато, откак се просветихте, претърпяхте голяма борба от страдания,

10:24 кога опозорявани с хули и оскръбления, кога пък като съучастници с тия, които страдаха така.

10:25 Защото вие не само състрадавахте с ония, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот.

10:26 И тъй, не напущайте дръзновението си, за което имате голяма награда.

10:27 Защото ви е нуждно търпение, та, като извършите Божията воля, да получите обещаното.

10:28 "Защото още твърде малко време И ще дойде Тоя, Който има да дойде, и не ще се забави.

10:29 А който е праведен пред Мене ( Гръцки: Моя праведник ), ще живее чрез вяра; Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми".

10:30 Ние, обаче, не сме от ония, които се дърпат назад, та се погубват, а от тия, които вярват та се спасява душата им.

10:31 А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, – убеждения за неща, които не се виждат.

10:32 Защото поради нея за старовременните добре се свидетелствуваше.

10:33 С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.

10:34 С вяра Авел принесе Богу жертва по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелствува, че е праведен, понеже Бог свидетелствува за даровете му; и чрез тая вяра той и след смъртта си още говори.

10:35 С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намираше, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване беше засвидетелствувано за него, че е бил угоден на Бога.

10:36 А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.

10:37 С вяра Ное, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си; чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра.

10:38 С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива.

10:39 С вяра се засели в обещаната земя като в чужда, и живееше в шатри, както и Исаак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase