Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Philemon 1

  [1]

1:1 ти се моля за моето чадо Онисима ( Значи: Полезен. ), когото родих в оковите си,

1:2 който беше някога безполезен на тебе, а сега полезен и на тебе и на мене;

1:3 когото ти пращам назад лично, сиреч, самото ми сърце,

1:4 Аз бих обичал да го задържа при себе си, да ми слугува вместо тебе, като съм в окови за благовестието;

1:5 но без да зная твоето мнение не искам да сторя нищо, за да не бъде твоята добрина като от принуждение, но самоволна.

1:6 Защото може-би той да се е отлъчил от тебе за малко време, за да го имаш за винаги,

1:7 не вече като слуга, но повече от слуга, като брат,особенно възлюблен на мене, а колкото повече на тебе, и по плът и в Господа!

1:8 И тъй, ако ме считаш за съдружник, приеми него като мене.

1:9 И ако те е в нещо неоправдал, или ти дължи нещо, мини това на моя сметка;

1:10 аз, Павел, пиша това с ръката си: Аз ще платя, – да ти не кажа, че ти ми дължиш и сам себе си.

1:11 Да! брате, нека имам тая печалба от тебе в Господа; освежавай сърцето ми в Христа.

1:12 Уверен в твоята послушност; аз ти пиша и зная, че ще сториш повече, отколкото ти казвам.

1:13 А между това приготви ми стая, понеже се надавам, че ще ви бъда подарен чрез молитвите ви.

1:14 Поздравява те Епафрас, който е затворен с мен заради Христа Исуса,

1:15 също и моите съработници Марко, Аристах, Димас и Лука.

1:16 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с духа на всички ви. Амин.

1:17 Бог,Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците,

1:18 в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото направи световете,

1:19 Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,

1:20 и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното.

1:21 Защото, кому от ангелите е рекъл Бог някога: – "Ти си Мой Син, Аз днес те родих", и пак: "Аз ще Му бъда Отец, и той ще ми бъде Син"?

1:22 А когато въвежда Първородния във вселената, казва: – "И поклонете се Нему, всички Божии ангели".

1:23 И за ангелите казва: – "Който прави ангелите Си силни като ветровете, И служителите Си като огнен пламък";

1:24 А за Сина казва: – "Твоят престол, о Боже е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правотата.

1:25 Възлюбил си правда, и намразил си беззаконие; За това, Боже, Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя".


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase