Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Timothy 6

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]

6:1 Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което се стремиха някои от вярата, и пронизваха себе си с много скърби,

6:2 Но ти, човече Божий, от тия къща; и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.

6:3 Подвизавай се в доброто воинствуване на вярата; хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед мнозина свидетели.

6:4 Заръчвам ти пред Бога, Който оживява всичко и пред Христа Исуса, Който пред Понтийския Пилат засвидетелствува с добрата изповед,

6:5 да пазиш тая заповед чисто и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос,

6:6 което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Властител, ; Цар на царствуващите и господ на господствуващите,

6:7 Който сам притежава безсмъртие; обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; Комуто да бъде чест и вечна сила. Амин.

6:8 На ония, които имат богатство на тоя свят, заръчай да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме;

6:9 да суруват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни,

6:10 да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за бъдеще, за да се хванат за истинският живот.

6:11 О, Тимотее, пази това, което ти е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречия на криво нареченото знание,

6:12 на което, като се предадоха някои, отстраниха се от вярата. Благодат да бъде с вас. [Амин].

6:13 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, за прогласяване обещания живот, който е в Христа Исуса.

6:14 до Тимотея, възлюбленото ми чадо: Благодат, милост, мир да бъде с тебе от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.

6:15 Благодаря Богу, Комуто още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си,

6:16 и, като си спомням сълзите ти, копнея нощем и денем да те видя, за да се изпълня с радост.

6:17 Понеже ми е напомнено за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше в баба ти Лоида и в майка ти Евникия, а както съм уверен, и в тебе.

6:18 По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце.

6:19 Защото Бог ни е дал дух не от страх, а на сила, любов и себевладение.

6:20 И тъй, не се срамувай да свидетелствуваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене – затворник за Него, но участвувай в страданията за благовестието по силата дадена от Бога,

6:21 Който ни е спасил и призвал със своето призвание, не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена,


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase