Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Timothy 4

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]

4:1 понеже за това се трудим и подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на вярващите.

4:2 Това заръчвай и учи.

4:3 Никой да не презира твоята младост; но бъди пример на вярващите в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.

4:4 Докато дойда, внимавай на прочитането, на увещанието на проучването.

4:5 Не пренебрегвай, дарбата която имаш, която ти се даде, съгласно с пророчеството, чрез ръкополагането от презвитерите.

4:6 В това прилежавай, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък.

4:7 Внимавай на себе си и на поучението си, постоянствувай в това; защото, като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си.

4:8 Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, по-младите като братя,

4:9 старите жени като майки, по-младите като сестри – със съвършенна чистота.

4:10 Почитай вдовиците, които наистина са вдовици.

4:11 Но ако някоя вдовица има чада и внуци, те нека се учат да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си; защото това е угодно пред Бога.

4:12 А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и постоянствува в молби и в молитви нощем и денем;

4:13 но оная, която живее сладострастно, жива е умряла.

4:14 Заръчвай и това, за да бъдат и непорочни.

4:15 Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от безверник е по-лош.

4:16 Да се записва само такава вдовица, която не е по-долу от шестдесет години, която е била на един мъж жена,


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase