Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Timothy 2

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]

2:1 а с добри дела, както прилича на жени, които са се посветили на благочестието.

2:2 Жената да се учи мълчаливо с пълно подчинение.

2:3 А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива.

2:4 Защото първо Адам бе създаден, а после Ева.

2:5 И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление.

2:6 Но пак тя ще се спаси чрез чадородието, ако пребъдат във вяра, в любов и в святост с целомъдрие.

2:7 Вярно е това слово: Ако се ревне някому епископство, добро дело желае.

2:8 Прочее, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да поучава,

2:9 не навикнал на пияни разправии, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец;

2:10 който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност;

2:11 (защото човек ако не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква?)

2:12 да не е нов във вярата, за да се не възгордее и падне под същото осъждане с дявола.

2:13 При това, той трябва да се ползува с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.

2:14 Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, не двоезични, да не обичат много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба,

2:15 да държат с чиста съвест тайната на вярата.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase