Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Timothy 1

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]

1:1 за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, лъжците, кълнещите се на лъжа, и за всичко друго, що е противно на здравото учение,

1:2 според славното благовестие на блаженния Бог, което ми биде поверено.

1:3 Благодаря на Христа Исуса нашия Господ, Който ми даде сила, че ме счете за верен и ме настани на службата,

1:4 при все, че бях изпърво хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост, понеже, като невеж, сторих това в неверие;

1:5 и благодатта на нашия Господ се преумножи към мене с вяра и любов в Христа Исуса.

1:6 Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.

1:7 Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния грешник, цялото Си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот.

1:8 А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.

1:9 Това заръчване ти предавам, чадо Тимотее, според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто воинствуване,

1:10 имайки вяра и чиста съвест, която някои, като отхвърлиха отпаднаха от вярата;

1:11 от които са Именей и Александър, които предадох на сатаната, за да се научат да не богохулстват.

1:12 И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения на всички човеци,

1:13 за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.

1:14 Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител,

1:15 Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.

1:16 Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус,

1:17 Който, като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички;

1:18 за което аз бях поставен проповедник и апостол, (истина казвам не лъжа), учител на езичници във вярата и истината.

1:19 И тъй, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце свети, а не гневни и препирливи,

1:20 Така и жените да украсят със скромна премяна, с срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса и злато или бисери или скъпи дрехи,


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase