Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Galatians 6

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]

6:1 Да не ни дотегнува да вършим добро; защото ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.

6:2 И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите по вяра.

6:3 Вижте с колко едри букви ви писах със собствената си ръка!

6:4 Ония, които желаят да покажат добра представа в плътския живот, те ви заставят да се обрязвате; те търсят само да не бъдат гонени за Христовия кръст.

6:5 Защото и сами тия, които се обрязват, не пазят закона, но желаят да се обрязвате вие, за да могат да се хвалят с вашия плътски живот

6:6 А далече от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпнат и аз за света

6:7 Защото в Христа Исуса нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание.

6:8 И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израил.

6:9 Отсега нататък никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си белезите на [Господа] Исуса.

6:10 Братя, благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух. Амин.

6:11 Павел, с божията воля апостол Исус Христов, до светиите и верните в Христа Исуса, които са в Ефес:

6:12 Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господа Исуса Христа.

6:13 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места;

6:14 като ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов;

6:15 като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля,

6:16 за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения Си,

6:17 в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат,

6:18 която е направил да доставя нам изобълно всяка мъдрост и разумение,


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase