Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Corinthians 13

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

13:1 Понеже се радваме, когато ние сме немощни, а вие сте силни; и за това се молим – за вашето усъвършенствуване.

13:2 Затуй, като отсъствувам, пиша това, та когато съм при вас, да се не отнеса строго според властта, която ми е дал Господ за назидание, а не за събаряне.

13:3 Най-после, братя, здравейте. Усъвършенствувайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир; и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас.

13:4 Поздравете се един друг с света целувка.

13:5 Поздравяват ви всичките светии.

13:6 Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта на Бога и общението на Светия Дух да бъде с всички вас. (Aмин)

13:7 Павел, апостол, не от човеци, нито чрез човек, но чрез Исуса Христа и Бога Отца, Който Го е възкресил от мъртвите,

13:8 и всичките братя, които са с мене, към галатийските църкви:

13:9 Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос,

13:10 Който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят ( Или Век ) според волята на нашия Бог и Отец.

13:11 Комуто да бъде славата до вечни векове. Амин

13:12 Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие;

13:13 което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие.

13:14 Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase