Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Corinthians 11

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

11:1 а когато бях при вас и изпаднах в нужда, не отегчих никого, защото братята, които дойдоха от Македония, задоволиха нуждата ми. Така във всичко се пазих, и ще се пазя, да не ви отегча.

11:2 Заради Христовата истинност, която е и в мене, никой няма да ми отнеме тая похвала в ахайските места.

11:3 Защо? Защото ви не обичам ли? Знае Бог!

11:4 А каквото правя, това и ще правя, за да отсека причината на тия, които търсят причина против мене, та относно това, с което те се хвалят, да се намерят също такива, каквито сме и ние.

11:5 Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли.

11:6 И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел;

11:7 тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.

11:8 Пак казвам, никой да не ме счита за безумен; иначе, приемете ме като безумен, та да се похваля и аз малко нещо.

11:9 (Това, което казвам, не го казвам по Господа, но като в безумие, в тая моя увереност на хваленето.

11:10 Тъй като мнозина се хвалят по плът, ще се похваля и аз).

11:11 Защото вие, като сте разумни, с готовност търпите безумните;

11:12 понеже търпите, ако някой ви заробва, ако ви изпояжда, ако ви обира, ако се превъзнася, ако ви бие по лицето.

11:13 За свое унижение го казвам, като че ли сме били слаби; но с каквото се осмелява някой да се хвали, (в безумие говоря), осмелявам се и аз.

11:14 Евреи ли са? И аз съм; израилтяни ли са? И аз съм; Авраамово потомство ли са? И аз съм;

11:15 служители Христови ли са? (в безумие говоря), аз повече: бил съм в повече трудове, в тъмници още повече, в бичувания чрезмерно, много пъти и на смърт.

11:16 Пет пъти юдеите ми удариха по четиридесет удара без един;

11:17 три пъти бях бит с тояги, веднъж ме биха с камъни, три пъти съм претърпял корабокрушение, една нощ и един ден съм бил по морските дълбочини.

11:18 Много пъти съм бил и в пътешествия; в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя;

11:19 в труд и в мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота;

11:20 и, освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден, грижата за всичките църкви.

11:21 Кой изнемощява, без да изнемощявам и аз? Кой се съблазнява без да се разпалям аз?

11:22 Ако трябва да се хваля, ще се похваля с това, което се отнася до немощта ми.

11:23 Бог и Отец на Господа Исуса [Христа], Който е благословен до века, знае, че не лъжа.

11:24 (В Дамаск областният управител на цар Арета тури стража в град Дамаск за да ме улови;

11:25 и през прозорец по стената ме спуснаха с кош, та избягах от ръцете му).

11:26 Принуден съм да се хваля, при все че не е за полза; но сега ще дойда до видения и откровения от Господа.

11:27 Познавам един човек в Христа, който, преди четиридесет години, (в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае), бе занесен до третото небе.

11:28 И такъв човек, познавам, (в тялото ли, без тялото ли, не зная; Бог знае),

11:29 който бе занесен в рая, и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори.

11:30 С такъв човек ще се похваля; а със себе си няма да се похваля; освен с немощите си.

11:31 (Защото, даже ако поискам да се похваля за други неща, не ще бъда безумен, понеже ще говоря истината; но въздържам се, да не би някой да помисли за мене повече от каквото вижда, че съм или каквото чува от мене).

11:32 А за да се не превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън ( Или: Мъченически кол. ) в плътта, пратеник от сатана да ме мъчи, та да се не превъзнасям.

11:33 Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене;


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase