Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Corinthians 10

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

10:1 Обаче нека се не покажа, че желая да ви заплашвам с посланията си.

10:2 Понеже, казват някои, посланията му са строги и силни, но личното му присъствие е слабо и говоренето нищожно.

10:3 Такъв нека има предвид това, че, каквито сме на думи в посланията си, когато сме далеч от вас, такива сме и на дело, когато сме при вас.

10:4 Защото не смеем да считаме или сравняваме себе си с някои от ония, които препоръчват сами себе си; но те, като мерят себе си със себе си, и като сравняват себе си със себе си, не постъпват разумно.

10:5 А ние няма да се похвалим с това, което е вън от мярката ни, но според мярката на областта, която Бог ни е определил, като мярка, която да достигне дори до вас.

10:6 Защото ние не се простираме чрезмерно, като че ли не сме достигнали до вас; защото ние първи достигнахме до вас с Христовото благовестие.

10:7 И не се хвалим с това, което е вън от мярката ни, тоест, с чужди трудове, но имаме надежда, че с растенето на вярата ви, ние ще имаме по-голяма област за работа между вас, и то премного,

10:8 така щото да проповядваме благовестието и от вас по-нататък, а не да се хвалим с готовото в чужда област.

10:9 А който се хвали, с Господа да се хвали.

10:10 Защото не е одобрен тоя, който сам себе си препоръчва, но тоя, когото Господ препоръчва.

10:11 Дано бихте потърпели малко моето безумие; да! потърпете ме,

10:12 защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа.

10:13 Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа.

10:14 Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите.

10:15 Обаче мисля, че аз не съм в нищо по-долен от тия превъзходни апостоли!

10:16 А пък, ако и да съм в говоренето прост, в знанието не съм; дори ние по всякакъв начин сме ви показали това във всичко.

10:17 Грях ли съм сторил, като смирявах себе си, за да се издигнете вие, понеже ви проповядвах Божието благовестие даром?

10:18 Други църкви обрах, като вземах заплата от тях, за да служа на вас;


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase