Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Corinthians 9

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

9:1 както е писано: – "Разпръсна щедро, даде на сиромасите, Правдата му трае до века".

9:2 А Тоя, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене, и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда,

9:3 та да бъдете във всяко отношение богати във всякаква щедрост, която чрез вашето служение произвежда благодарение на Бога.

9:4 Защото извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарения се излива и пред Бога;

9:5 понеже те славят Бога поради доказателството, което това служение дава за вашата послушност на Христовото благовестие, което изповядвате, и за щедростта на вашето общение към тях и към всички.

9:6 А и те, с молитви за вас, копнеят за вас поради дадената вам изобилна Божия благодат.

9:7 Благодарение Богу за Неговия неизказан дар!

9:8 И сам аз, Павел, ви моля поради Христовата кротост и нежност, аз, който съм смирен когато съм между вас, а когато отсътствувам ставам смел към вас, –

9:9 моля ви се, когато съм при вас да се не принудя да употребя смелост с оная увереност, с която мисля да се одързостя против някои, които разчитат, че ние плътски се обхождаме.

9:10 Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме.

9:11 Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости.

9:12 Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.

9:13 И готови сме да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание.

9:14 Вие гледате на външното. Ако някой е уверен в себе си, че е Христов, то нека размисли още веднаж в себе си, че, както той е Христов, така и ние сме Христови.

9:15 Защото, ако бих се и нещо повечко похвалил с нашата власт, която Господ даде за назиданието ви, а не за разорението ви, не бих се засрамил.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase