Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Corinthians 7

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

7:1 Сега се радвам не за наскърбяването ви, но защото наскърбяването ви доведе до покаяние; понеже скърбяхте по Бога, та да се не повредите от нас в нищо.

7:2 Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние; но светската скръб докарва смърт.

7:3 Защото, ето, това гдето се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво негодувание, какъв страх, какво ожидане, каква ревност, какво мъздовъздаване! Във всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо.

7:4 И тъй, ако и да ви писах това, не го писах заради обидника, нито заради обидения, но за да ви се яви пред Бога до колко имате усърдие спрямо нас.

7:5 Затова се утешихме; и в тая наша утеха още повече се зарадвахме поради радостта на Тита, за гдето вие всички сте успокоили духа му.

7:6 Защото, ако му съм се похвалил малко с вас, не се засрамих; но както всичко, що ви говорихме, беше истинно, така и похвалата ни с вас пред Тита излезе истинска.

7:7 И той още повече милее за вас, като си спомня послушността на всички ви, как сте го приели със страх и трепет.

7:8 Радвам се, че във всичко съм насърдчен за вас.

7:9 При това, братя, известявам ви Божията благодат, дадена на църквите в Македония,

7:10 че, макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост.

7:11 Защото свидетелствувам, че те дадоха доброволно според силата си, и даже вън от силата си,

7:12 като ни умоляваха с голямо настояване, относно това даване ( Гръцки: Относно благодатта) , дано да участвуват и те в служенето на светиите.

7:13 И те не само дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на Господа и , по Божията воля на нас;

7:14 така щото помолихме Тита да довърши между вас и това благодеяние, както го беше и започнал.

7:15 И тъй, както изобилвате във всяко нещо, – във вяра, в говорене, в знание, в пълно усърдие и в любов към нас, – така да преизобилвате и в това благодеяние.

7:16 Не казвам това като по заповед, но за да опитам искреността на вашата любов чрез усърдието на другите.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase